Abeceda

Z Multimediaexpo.cz

Abeceda je sada znaků – písmen, jimiž se graficky vyjadřují hlásky. Název je odvozen z prvních 4 znaků abecedy (latinky). Název „alfabeta“ používaný často v cizích jazycích je podobně odvozen z abecedy řecké. Pro sadu znaků cyrilice se používá název azbuka. Abeceda „mezinárodní“, tj. základní znaky bez háčků, čárek, či jiných diakritických znamének, je shodná s anglickou abecedou: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26 znaků Kromě diakritických znamének většina abeced neuznává za samostatné písmeno ani Ch.

Česká abeceda

Písmena F (s výjimkou slov doufat, zoufat a zvukomalebných slov), G, Q, W, X se v současnosti neužívají v původně českých slovech, ale jen slovech cizích, či přejatých. Kromě těchto písmen se v původem českých slovech nevyskytuje ani písmeno Ó (vyjma slov emfatických, např. móře).

Související články

Další abecedy:

Externí odkazy