AbsoluteFTP

Z Multimediaexpo.cz

Aplikační okno plně registrovaného AbsoluteFTP verze 2.2.2
Přenosová rychlost 64 Kb ukazuje digitální ISDN internet.

AbsoluteFTP je americký 32-bitový FTP klient pro Microsoft Windows, který funguje výhradně v grafickém režimu Win32 s protokolem Winsock (Windows 9x/NT4/2000/XP). Jeho základním rysem je velmi přehledné a intuitivní rozhraní ve stylu Windows Exploreru se značným množstvím silných funkcí.

Ovládání

Plocha aplikačního okna AbsoluteFTP je rozdělena na dvě části. V horní čtvrtině aplikačního okna najdete celkem sedm menu, které obsahují téměř všechny funkce manažeru (File, Edit, View, Option, Tools, Window a Help). Pod menu najdete nástrojovou lištu s 17 ikonami, kterou skvěle doplňuje bublinková nápověda. Pokud dostanete chuť, můžete si komfortně upravit všechny ikony na liště. Maximum prostoru (75 procent) je ovšem věnováno sadě dynamických oken zobrazujících činnost programu. Ihned po startu se objeví okno Local, které v typickém Windows stylu zobrazí vaši pracovní plochu, a velmi důležité okno Connect, které kromě vámi definovaných FTP serverů navíc nabízí velmi rozsáhlou databázi amerických FTP serverů rozdělených do 13 skupin. Jakmile navážeme spojení s jedním (více) FTP serverem, objeví se další okno rozdělené na 3 části, které nabízí adresářovou FTP strukturu, vybraný adresář a kompletní výpis všech operací. Přetahování souborů pomocí myši je samozřejmostí.

Silnou zbraní programu je podpora Proxy, Firewallu (včetně SOCKS 4 / 5, TIS, WinGate, WinProxy a CSM), pasivní režim komunikace, automatické i manuální navázání přerušeného stahování, hromadná změna atributů i názvů souborů, dialog Quick Connect pro rychlé vytváření nových FTP připojení, manuální download skrytých souborů, podpora URL a dialog Quick Synchronize pro rychlou spolehlivou synchronizaci adresářů i souborů. Také potěší možnost velmi detalního nastavení celé aplikace.

Horší stránkou AbsoluteFTP je absence více národních jazyků (jen angličtina) a zejména absence zabezpečeného připojení SFTP.

Aktuální 32-bitová verze programu: 2.2.10 (31. května 2005)

Další vývoj programu byl zastaven v roce 2006.

Galerie

Externí odkazy


200 sociálních sítí a dalších služeb (připojte se)