Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Nyní začíname budovat super balíček 71 000 souborů (142 000 editací),
který kolem 28. prosince rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

SSH file transfer protocol

Z Multimediaexpo.cz

Internetové protokoly
Aplikační vrstva
Transportní vrstva
Síťová vrstva
Linková vrstva
Fyzická vrstva

SSH File Transfer Protocol (zkratka SFTP) označuje v informatice protokol a zároveň i program pro bezpečný přenos souborů pomocí počítačové sítě. Jeho možnosti jsou obdobné jako u FTP, a proto je využíván jako náhrada za velmi jednoduchý protokol SCP. Pro vlastní přenos dat využívá SFTP obvykle SSH-2, ale je navržen tak, aby ho bylo možné používat i nad jiným protokolem.

SFTP protokol

Protokol SFTP byl navržen pracovní skupinou IETF jako multiplatformní, takže například expanzi žolíkových znaků na rozdíl od protokolu SCP neponechává na implementaci v serveru. Protokol SFTP sám o sobě nezajišťuje ani autentizaci ani zabezpečení přenášených dat a obvykle k zajištění těchto služeb využívá protokol SSH-2. Je však navržen tak, aby mohl být použit i jakýkoliv jiný protokol. Například protokol SILC pro peer-to-peer sítě definuje SFTP jako svůj implicitní protokol pro přenos dat, avšak data nejsou zabezpečena protokolem SSH, ale je použit vlastní zabezpečený paketový SILC protokol.

Protokol SFTP je možné použít i nad protokolem SSH-1, avšak v tomto případě je narušena nezávislost na architektuře počítače. Protože protokol SSH-1 nepodporuje subsystémy, musí připojující se klient znát plnou cestu k programu SFTP serveru, aby si mohl sám spustit serverovou část.

Na rozdíl od jednoduchého protokolu SCP nabízí SFTP protokol široké možnosti pro doplňující operace se soubory (podobně jako FTP), takže bychom ho mohli označit i za jednoduchý vzdálený souborový systém. Umožňuje pokračovat v přerušených přenosech, vypisovat adresáře i odstraňovat soubory na vzdáleném počítači.

Program SFTP

Program sftp implemetuje klientskou část protokolu SFTP. Je portován na nejrůznější platformy (na rozdíl od programu scp, který nalezneme předeším v Unixech). Některé implementace programu scp používají pro přenos souborů přednostně protokol SFTP, avšak poskytují i protokol SCP pro případ, že by server protokol SFTP nepodporoval.

V rámci projektu OpenSSH je program sftp implementován jako nástroj pro příkazový řádek. Využívá stejné rozhraní, jako tradiční řádkový klient pro FTP protokol.

Související články