Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Adresář

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Directory tree.png
Strom adresářů v unixovém systému

Adresář (také složka) je v informatice organizační jednotka v souborovém systému na datovém médiu. Adresář sdružuje na disku dokumenty (soubory) a další složky (podadresáře) a slouží k tomu, aby si je uživatel mohl logicky uspořádat. Adresáře tvoří na disku stromovou strukturu. Kvůli jednoznačnosti nemohou v jednom adresáři existovat dvě položky se shodným jménem (v tomto případě se nerozlišuje mezi souborem a adresářem). Některé souborové systémy neumožňují vznik podadresářů a tak je k dispozici jen kořenový adresář (např. CP/M). Některé souborové systémy umožňují vznik neorientovaných cyklů (smyček) pomocí symbolických odkazů. Pevné odkazy nejsou obvyklé, protože vyžadují evidovat další doplňující informace (zpětné odkazy).

Obsah

Kořenový adresář

Kořenový adresář má zvláštní postavení v stromové struktuře souborovém systému. Je to nejvyšší adresář v adresářové hierarchii, všechny další adresáře v témže souborovém systému jsou jeho podadresáři.

  • v unixových systémech se kořenový adresář označuje znakem lomítko (/) a je společný pro všechna připojená média
  • v operačních systémech Microsoft Windows (též DOS) má každý svazek (logická disková jednotka) svůj kořenový adresář a jeho označení se skládá z označení jednotky (písmeno latinky a dvojtečka) a zpětného lomítka (\), například C:\

Zápis cesty

Při identifikaci adresáře nebo souboru, se kterým má program (uživatel) pracovat se používá tak zvaná cesta (anglicky path). Její zápis může být absolutní (úplný) nebo relativní (vztahuje se k aktuálnímu pracovnímu adresáři).

Absolutní cesta

Absolutní cesta je zápis od kořenového adresáře (v případě použití písmen též včetně písmene jednotky). V unixových systémech tedy vždy začíná znakem lomítko (/) a v systémech Windows pak označením diskové jednotky, například:

/etc/passwd
C:\Windows\System32\defrag.exe

Relativní cesta

Relativní cesta se vztahuje k aktuálnímu pracovnímu adresáři, což je adresář, který je evidován jako vlastnost běžícího procesu (typicky v PCB). Relativní cesta je připojena k pracovnímu adresáři, a tak je získána absolutní cesta. V unixových systémech lze říci, že relativní cesta začíná čímkoliv jiným, než lomítkem:

seznam.txt
./seznam.txt
public_html/index.php
../../etc/passwd

V prostředí Windows pak obdobně (s ohledem na název diskové jednotky), například:

boot.ini
\Windows\System32\CONFIG.NT
..\ntuser.ini

Související články

Původní význam slova

V původním významu slovo adresář označuje seznam poštovních doručovacích adres.