Soubor

Z Multimediaexpo.cz

Soubor označuje v informatice pojmenovanou posloupnost bytů uloženou na nějakém datovém médiu (viz např. pevný disk, disketa, CD, Flash disk). Každý soubor má svůj název, délku a případně další atributy využívané operačním systémem. Obsahem souboru mohou být různá data (text, binární data obsahující strojový kód nějaké aplikace, obrázek atp). Fyzické uspořádaní souborů na datovém médiu je závislé na použitém souborovém systému (anglicky filesystem).

Obsah

Obsah souboru

Typ souboru se v různých operačních systémech zjišťuje různým způsobem (či kombinací způsobů, viz formát souboru):

Správa souborů

Programová

Operační systém poskytuje programátorovi vhodné programové rozhraní, které zpřístupňuje služby pro správu a práci se soubory. Nejzákladnější primitiva jsou:

 • otevření, zavření souboru (open, close)
 • čtení, zápis do souboru na příslušné pozice (read, write)
 • posun ukazatele na konkrétní pozici v souboru (seek)
 • souběžný přístup k souborům a režimy zamykání (lock, unlock)
 • smazání souboru (unlink)

Primitiva obvykle využívají pro přístup k souboru souborový deskriptor nebo handle (madlo).

Uživatelská

Každý operační systém (který používá nějaký souborový systém) poskytuje uživateli vhodnou formu správy souborů jako je mazání, kopírování, přejmenování názvu souboru apod. Prostředkem mohou být jak příkazy (viz příkazový řádek), tak programy v grafickém uživatelském rozhraní.

Atributy souborů

Atributy souborů, která OS nejčastěji uchovává:

 • jméno – jedinečný název souboru (vzhledem k aktuálnímu adresáři)
 • délka – velikost v počtech bajtů
 • typ – umožňuje odlišit typ obsažených dat, použitý program, speciální soubory (roura, soket, zařízení, …) apod.
 • přístupová oprávnění – kdo smí se souborem pracovat (čtení, zápis, …) pro uživatele a skupiny
 • vlastník – uživatel vlastnící soubor (též skupina)
 • časové informace
  • čas vytvoření
  • čas posledního přístupu k souboru
  • čas poslední změny v obsahu souboru
  • čas poslední změny metadat souboru
 • umístění vlastních dat – typicky posloupnost alokačních jednotek

Související články

Externí odkazy