Agenda

Z Multimediaexpo.cz

Agenda (z lat. agere, jednat) znamená doslova souhrn toho, co je třeba udělat, vyřídit, zařídit. Původně se jednalo o množné číslo, kdy agenda představovala souhrn bodů jednání, z nichž každý se nazýval agendum. V současné době je agenda brána jako jednotné číslo. V administrativě znamená obor působnosti úřadu, oddělení nebo i jednotlivého referenta, oblast činností, v nichž má rozhodovat. Zvláštním případem je soudní agenda, oblast působnosti určitého soudu i souhrn jednotlivých případů k projednání. Agenda je také program schůze, porady nebo konference, souhrn témat, o nichž se má jednat. Ve veřejném životě může znamenat také program, souhrn činností a cílů, které si nějaká instituce do budoucnosti klade. Příklad: Agenda 21 OSN. V katolické liturgice příručka různých obřadů s výjimkou mše.

Související články

Literatura

  • Agenda 21: český překlad textu části Přílohy II dokumentu "Report of the United Nations Conference on environment and development" Rio de Janeiro, 1992. Praha: MŽP ČR, 1998 - 328 s. ISBN 80-7212-039-5
  • Nekvapil – Berdych – Veselý (vyd.), Agenda pro českou zahraniční politiku 2007. Praha: AMO 2007 - 53, 49 s. ; 21 cm ISBN 978-80-903468-9-5
  • Ottův slovník naučný, heslo Agenda. Sv. 1, str. 440

Externí odkazy