Black-Friday-2019-11-Multimediaexpo.png

Agenda

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Agenda (z lat. agere, jednat) znamená doslova souhrn toho, co je třeba udělat, vyřídit, zařídit. Původně se jednalo o množné číslo, kdy agenda představovala souhrn bodů jednání, z nichž každý se nazýval agendum. V současné době je agenda brána jako jednotné číslo. V administrativě znamená obor působnosti úřadu, oddělení nebo i jednotlivého referenta, oblast činností, v nichž má rozhodovat. Zvláštním případem je soudní agenda, oblast působnosti určitého soudu i souhrn jednotlivých případů k projednání. Agenda je také program schůze, porady nebo konference, souhrn témat, o nichž se má jednat. Ve veřejném životě může znamenat také program, souhrn činností a cílů, které si nějaká instituce do budoucnosti klade. Příklad: Agenda 21 OSN. V katolické liturgice příručka různých obřadů s výjimkou mše.

Související články

Literatura

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace