Aktivita (chemie)

Z Multimediaexpo.cz

Chemická aktivita je veličina, která popisuje míru interakce molekul reálného plynu nebo roztoku s okolím.

Matematicky je popsána jako součin molárního zlomku a aktivitního koeficientu \( a_i = \phi_i\ x_i \), kde Φi je aktivitní koeficient a Xi je molární zlomek. Aktivitní koeficient iontu v roztoku lze odhadnout pomocí Debye-Hückelovy rovnice, Daviesovy rovnice nebo Pitzerovy rovnice. Aktivita iontu závisí na okolí a je dána jak kovalentními, tak elektrostatickými interakcemi. Reaktivita iontu obklopeného molekulami vody bude jiná než iontu obklopeného ionty s opačným nábojem.

Aktivita by měla být správně používána místo koncentrace v chemických výpočtech, např. při výpočtu reakční rychlosti, rovnovážné konstanty, atd.

Velký rozdíl mezi koncentrací a aktivitou můžeme pozorovat u roztoků silných kyselin a hydroxidů. Naměřené pH roztoku silné kyseliny je vyšší než by odpovídalo dané koncentraci.

Související články