Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Koncentrace (chemie)

Z Multimediaexpo.cz

Koncentrace je veličina, která číselně charakterizuje složení směsi. Vyjadřuje se několika způsoby.

Obsah

Molární koncentrace (molarita)

Molarita definována jako podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu vzniklého roztoku.

\(c_A = \frac{n_A}{V} = \frac{m_A}{M_AV}\)

kde nA je látkové množství složky A, MA je molární hmotnost, mA je hmotnost složky A a V je celkový objem vzniklého roztoku. Její jednotkou je mol/dm3. Tento způsob vyjadřování koncentrace se velmi často používá v analytické chemii.

Molální koncentrace (molalita)

Molalita může být objemová nebo hmotnostní. Hmotnostní molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.

\(\mu_A = \frac{n_A}{m_s} = \frac{m_A}{M_Am_l}\)

kde ms je hmotnost rozpouštědla. Jednotkou je mol/kg. Objemová molalita je podíl látkového množství rozpuštěné látky a objemu rozpouštědla.

\(\mu'_A = \frac{n_A}{V_s} = \frac{m_A}{M_AV_l}\)

kde Vs je objem rozpouštědla. Jednotkou je mol/dm3.

Hmotnostní zlomek

Hmotnostní zlomek je podíl hmotnosti složky (mA, mB, ...) k hmotnosti celé směsi. Je to bezrozměrná veličina.

\(w_A = \frac{m_A}{m_A + m_B + \ldots}\)

Součet hmotnostních zlomků všech složek směsi je roven 1, tzn. hmotnostní zlomek nabývá hodnot od 0 do 1.

Molární zlomek

Molární zlomek je podíl látkového množství složky a součtu látkového množství všech složek směsi.

\(X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B + \ldots}\)

Stejně jako hmotnostní zlomek je i molární zlomek bezrozměrný.

Související články