Naše encyklopedie jednoznačně volí za prezidenta České republikyAndreje Babiše !!

Akvárium

Z Multimediaexpo.cz

V Monterey Bay Aquarium v Kalifornii s obsahem 1,3 milionů litrů je vidět simulovaný ekosystém chaluhového lesa.
Malé amatérské akvárium s obsahem 100 litrů, určené k chovu několika druhů vzájemně snášenlivých ryb, tzv. společenská nádrž.
Neonka obecná (Tetra neonová, Paracheirodon innesi) je jedna z nejčastěji chovaných akvarijních ryb.
Správné akvarijní podmínky

Akvárium je nádrž z průhledného materiálu (většinou ze skla nebo pevného plastu) naplněná vodou, ve které se pěstují vodní rostliny a chovají vodní živočichové (většinou ryby, někteří bezobratlí, ale také savci, obojživelníci a plazi). Velikost akvárií s pohybuje od litrů až do tisíců kubických metrů. Malá a střední akvária slouží obvykle pro domácí chov ryb, velká akvária jsou zřizována ze vzdělávacích důvodů například v zoologických zahradách nebo jako živá dekorace ve veřejných prostorách. Moderní veřejná akvária dosahují obrovských rozměrů. Například akvárium v japonské Osace má obsah 5400 m³ (54 000 hektolitrů) a sbírku 580 druhů vodních živočichů.

Obsah

Typy akvárií

Podle biotopu

  • Mořská akvária, brakická akvária a sladkovodní akvária.
  • Tropická akvária a studenovodní akvária.
  • Akvaterária a paludária.

Podle konstrukce

Běžná pokojová akvária se konstruují třemi základními způsoby, jako celoskleněná litá, rámová a lepená. Dnes se již používají prakticky pouze akvária lepená:

  • Celoskleněná litá akvária (elementky) se dnes již téměř nepoužívají. Jejich nevýhodou byl malý maximální objem, sklon k praskání a často i nerovné a opticky zkreslující sklo. Výhodou celoskleněných litých akvárií byla odolnost vůči korozi a chemikáliím (např. léčivům), které mohly poškozovat tmel rámových akvárií. V době před rozšířením lepených akvárií se elementky často používaly pro menší nádrže, zejména karantény, vytíračky a podobně.
  • Rámová akvária jsou tvořeny ocelovým rámem, do něhož jsou vtmeleny skleněné stěny a dno. Před rozšířením lepených akvárií se jednalo o běžnou konstrukci středních a větších akvárií, dnes se již prakticky nepoužívají. Jejich nevýhodou je sklon ke korozi a ztrátě těsnosti.
  • Lepená akvária jsou dnes nejpoužívanější. Dno i všechny čtyři stěny jsou tvořeny skleněnými tabulemi, které jsou slepeny silikonovým lepidlem. U větších nádrží bývají vlepeny skleněné výztuhy. Tento typ konstrukce se dnes používá pro akvária od těch nejmenších až po nádrže o obsahu přes 1000 litrů.

Velmi velké nádrže se konstruují různými způsoby, například z betonu, skleněné jsou jen některé stěny nebo jejich části.

Podle skladby chovaných organismů

  • Druhová akvária
  • Biotopní akvária
  • Společenská akvária

Technické vybavení akvária

Akvárium lze úspěšně provozovat i bez zvláštního technického vybavení. Technická zařízení ale umožňují chovat náročnější živočichy i rostliny a významně ulehčují údržbu akvária.

Vytápění a chlazení

V akváriu je potřeba udržovat stálou teplotu v rozmezí určeném potřebami chovaných živočichů a pěstovaných rostlin. V případě oblíbených tropických akvárií se nejčastěji jedná o nutnost vytápění, některá akvária je však nutno chladit. Zařízení pro udržování teploty jsou obvykle vybavena interním termostatem, nebo je lze připojit k externímu, který může řídit i několik zařízení současně. K vytápění menších akvárií se nejčastěji používají topná tělesa, nejčastěji ve vodotěsné skleněné zkumavce.

Osvětlení

Kvalitní osvětlení akvária je důležité především pro fotosyntetizující rostliny, v mořských akváriích i pro korály. Rostliny nejen významně přispívají k estetickému dojmu, ale především se produkcí kyslíku a spotřebou oxidu uhličitého a dusíkatých látek významně podílí na udržení biologické rovnováhy v akváriu. Proto je osvětlení akvária velmi důležité. Tropické rostliny vyžadují přibližně 12 hodin světla denně.

Související články

Externí odkazy (česky)


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Akvárium
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Akvárium