Američané

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Martin Luther King, jeden z významných Američanů 20. století

Američané jsou obyvateli SeverníJižní Ameriky. Vzhledem k jistému kulturnímu a společenskému vývoji se však toto adjektivum spíše používá pro obyvatele Spojených států amerických. Tento třísetmilionový národ, který postupem času vznikl imigrací z mnohých zemí (hlavně však ze států Evropy) je na obou kontinentech nejpočetnější (dalšími významnými skupinami hlavně v Jižní Americe jsou BrazilciArgentinci, v severní pak Mexičané). Jeho kulturní a společenský vliv je proto nezanedbatelný, hlavně v zemích vyspělého světa. Ve Spojených státech je otázka příslušnosti k Američanům záležitostí tradice a zvyklosti; na rozdíl od Evropy se zde obyvatelstvo nedělí na národnostní menšiny, mnozí imigranti však uchovávají své zvyky. Američané jsou proto kulturně i nábožensky velmi rozmanití a obyvatelstvo se liší velmi podle regionu. Američany lze rozdělit na bílé Američany, tj. přistěhovalce z Evropy a dalších zemí, kde žijí převážně lidé bílé rasy, afroameričany, tedy hlavně na jihu USA žijící obyvatele Spojených států, Hispánce, další významnou menšinu, která se rozšiřuje hlavně díky přistěhovalectví přes mexickou severní hranici s USA, a imigranty z asijských zemí. Ti jsou nejméně početnou etnickou skupinou Američanů. Přes svoji velkou různorodost si však Američané až na výjimky uchovávají jednotný jazykangličtinu, která je však hlavně u oblastí s Mexikem doplňována španělštinou.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace