Jazyk (lingvistika)

Z Multimediaexpo.cz

Jazyk je podle jedné definice znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy. Věda, která studuje jazyk, se nazývá lingvistika. Počet živých jazyků se odhaduje na necelých 7 000.

Obsah

Definice jazyka

Jazyk může být definován různými způsoby. Např.:

  1. znakový systém, pomocí kterého se popisují věci, akce, myšlenky a stavy
  2. nástroj, který lidé používají pro vyjádření svých představ reality a pro jejich následné sdělení jiným lidem
  3. systém významů sdílený lidmi
  4. soubor gramaticky správných vyjádření (tj. slova, věty apod.)
  5. v širším významu i další kódovací nebo dorozumívací systémy, například jazyk neslyšících (znakový jazyk), programovací jazyk, zvukové projevy zvířat apod.

Často je velmi obtížné, nebo téměř nemožné, určit přesnou hranici mezi dvěma jazyky. Hlavním problémem je fenomén nepřetržitosti nářečí, kdy jsou hranice mezi pojmenovanými jazykovými skupinami nutně subjektivní. Například v Německu existují nářečí němčiny velmi podobná nizozemštině, která nejsou srozumitelná mluvčím jiných německých nářečí. To platí předevšímu příbuzných jazyků, ale také dlouhodobé sousedství jinak velmi rozdílných jazyků dokonce může vést k rozmazání hranic alespoň některých jazykových jevů a vzniku místních přechodových variant nářečí.

Jazyky se podle své příbuznosti třídí do jazykových rodin.

Související články

Literatura

Externí odkazy

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Language