Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Architekt

Z Multimediaexpo.cz

Architekt při práci

Architekt je člověk tvořící architekturu, tedy plán realizace budovy nebo souboru budov a také dohlíží na jeho realizaci. Slovo „architekt“ je odvozeno z latinského architectus pocházejícího z řeckého slova arkhitekton (arkhi (vedoucí) + tekton (stavitel)). V nejširším smyslu je architekt osobou, která transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí jeho design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady.

Architekti jsou profesionálové, kteří musí často navrhovat stavby s ohledem na bezpečnost a zdraví lidí. Je tedy vyžadováno jejich odborné vzdělání potvrzené licencí anebo zkouškou.

Stalo se pravidlem, že architekti soutěží o získání úkolu na významná veřejná díla v architektonických soutěžích, které se běhu doby staly osvědčeným nástrojem.

Vybrané činnosti ve výstavbě[1], jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zákona č.360/1992 Sb. jako autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik.

Autorizované osoby v české republice registrují Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Nejprestižnějším oceněním pro architekty je Pritzkerova cena, často nazývaná „Nobelovou cenou za architekturu“.


Přestože je architekt chápán nejčastěji v souvislosti s designem a plánováním staveb, v širším pojetí se jedná o někoho s hlubokým vzděláním a zkušenostmi ve svém oboru a se schopností racionálně konstruovat funkční celky. Může se tedy jednat také o softwarové architekty, projektanty a absolventy odborných uměleckých a průmyslových škol.

Reference

  1. Vybrané činosti ve výstavbě jsou projektová činnost, kterou se rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, dále zpracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy a odborné vedení stavby

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Architekt