Relativní atomová hmotnost

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomuatomové hmotnostní konstanty. Pro jeden atom přibližně odpovídá počtu nukleonůjádře. U prvků v přírodě je dána poměrným zastoupením izotopů prvku.

Obsah

Značení

Měření

K měření relativní atomové hmotností se používá hmotnostní spektrometr (Hmotnostní spektrometrie).

Výpočet

Relativní atomová hmotnost je určena vztahem

\(A_r = \frac {m_a}{m_u}\),

kde ma je klidová hmotnost atomu, mu je atomová hmotnostní konstanta (1,661 · 10−27 kg).

Vlastnosti

Relativní atomová hmotnost je rovna číselné hodnotě atomové hmotnosti vyjádřené v (unifikovaných) atomových hmotnostních jednotkách (značka u), též zvaných dalton (značka Da).

Číselně je relativní atomová hmotnost rovna molární hmotnosti vyjádřené v gramech.

Zjištěné relativní atomové hmotnosti se používají k výpočtu hmotnosti atomu ma pomocí vztahu

\(m_a = A_r m_u \,\,\, \mbox{(kg)}\),

kde \(m_u\) je v kilogramech.

Relativní atomová hmotnost pro některé prvky

Látka \(A_r\)
Vodík1,00797
Helium4,0026
Uhlík12,01115
Dusík14,0067
Kyslík15,9994
Hliník26,9815
Síra32,064
Železo55,847
Měď63,546
Stříbro107,870
Zlato196,967
Rtuť200,59
Olovo207,2
Uran238,03

Související články