Molární hmotnost

Z Multimediaexpo.cz

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: Mm
  • Základní jednotka: kilogram na mol, značka jednotky: kg.mol-1
  • Další jednotky: gram na mol (1 g.mol-1 = 0,001 kg.mol-1), kilogram na kilomol (1 kg.kmol-1 = 0,001 kg.mol-1)

Výpočet

Molární hmotnost lze určit ze vztahu

kde je hmotnost, je látkové množství.

Vlastnosti

Pomocí molární hmotnosti lze vypočítat hmotnost jedné částice látky m0:

kde je Avogadrova konstanta

Související články

Externí odkazy