Šok ⇒ MARTIN KOLLER: Tohle se nemělo stát. Může být červen rozbuškou ohromného konfliktu v Evropě ??
Ti co štvou do války, neví o čem mluví. Česká republika může být cílem prvního drtivého úderu !!

Molární hmotnost

Z Multimediaexpo.cz

Molární hmotnost je fyzikální veličina, která udává hmotnost jednotkového látkového množství dané látky (tedy hmotnost 1 molu).

Obsah

Značení

  • Symbol veličiny: Mm
  • Základní jednotka: kilogram na mol, značka jednotky: kg.mol-1
  • Další jednotky: gram na mol (1 g.mol-1 = 0,001 kg.mol-1), kilogram na kilomol (1 kg.kmol-1 = 0,001 kg.mol-1)

Výpočet

Molární hmotnost lze určit ze vztahu

\(M_m = \frac{m}{n}\)

kde \(m\) je hmotnost, \(n\) je látkové množství.

Vlastnosti

Pomocí molární hmotnosti lze vypočítat hmotnost jedné částice látky m0:

\(m_0 = \frac{M_m}{N_A}\)

kde \(N_A\) je Avogadrova konstanta

Související články

Externí odkazy