Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Bastion

Z Multimediaexpo.cz

Náčrt bastionu
"Ušatý" bastion a dobývání bastionové pevnosti - prolomená kurtina
Bastionové opevnění
Bastionová pevnost, bastion je pod písmenem A, pod písmenem B je polobastion
Plán dokončené bastionové pevnosti Olomouc z r. 1757 se zaplavením, ale hladina ještě nedosáhla maxima

Bastion je část opevnění vystupující mimo samotnou hradbu, na níž se koncentrují střelci a děla. Umožňuje obvykle ostřelování paty hradby bez nadměrného ohrožení střelců a děl, taktéž podporuje sousední bastion. Obvykle se jedná o mohutnou stavbu přiléhající k hradbě, sypanou zemí. Může být posílena dalšími obrannými prvky (např. kavalír, retranchment). Tento prvek se objevil teprve s masivním nástupem palných zbraní. Hradba spojující bastiony se nazývá kurtina. Bastion je pětiúhelníková pevnostní stavba, jejíž dvě dvě strany svírající špičku vysunutou do hradebního příkopu se nazývají líce, další dvě strany navazující na kurtiny se nazývají boky bastionu. Pátá strana - hrdlo bastionu (také šíje) směřuje přímo do pevnostního města. Nejslabším článkem bastionu byla jeho špička, na kterou se také nepřítel při dobývání pevnosti zaměřil. Pro obranu po dobytí špičky bastionu byly uvnitř bastionů, za jejich hrdlem, po jeho stranách nebo na kurtinách zřizovány již zmíněné kavalíry.

Obsah

Typy bastionů

Podle úhlů stěn

  • ostroúhlý
  • pravouúhlý
  • tupoúhlý

Podle vnitřního uspořádání

  • dutý (s dělostřeleckými galeriemi a kasematy uvnitř)
  • plný (vysypaný zeminou)

Podle typu stavby a napojení na další obranné prvky

  • otevřený (směrem k pevnosti otevřen)
  • uzavřený (směrem k pevnosti uzavřen - vlastní zdí, nebo hradbou, ke které přiléhá)
  • ušnicový (ušatý)
  • s rovnými boky.

Související články

Literatura

  • KUPKA, Vladimír, ČTVERÁK, Vladimír, DURDÍK, Tomáš, LUTOVSKÝ, Michal, STEHLÍK, Eduard. Pevnosti a opevnění v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-096-9. S. 555.