Dělo

Z Multimediaexpo.cz

Kanón za 17.století: příklad děla s pevnou hlavní
Tažený 100 mm protitankový kanón T-12
Tažená 105 mm houfnice M101
Tažená 155 mm kanónová houfnice FH 70- všimněte si podstatně delší hlavně, než u houfnice M101
Vpravo samojízdná kanónová houfnice G5. V "krabici" vepředu se ukrývá motor, umožňující pohyb houfnice na krátké vzdálenosti.
Vlevo samohybná kanónová houfnice G6, využívající stejnou hlaveň jako G5, lafetovanou ve střelecké věži na kolovém podvozku.

Dělo je dělostřelecká hlavňová zbraň ráže alespoň 20 mm. Díky velké hmotnosti a silnému zpětnému rázu se umisťuje na lafetu. Ve výzbroji jsou zavedeny děla jakožto palné zbraně. Z děl menších ráží se střílí jednotné náboje, u větších ráží se používá dělené střelivo (zvlášť se do hlavně vkládá střela a zvlášť tuhá výmetná náplň). Jsou prováděny pokusy např. s děly na tekutou výmetnou náplň, ale i s děly na elektromagnetickém principu. V civilní sféře se uplatňují i děla pneumatická, u kterých se využívá k vymetení „střely“ stlačeného vzduchu (např. k vystřelování reklamních triček do davu, nebo na americkém venkově oblíbená střelba dýněmi na dálku). Děla můžeme rozdělovat podle několika kritérií.

Podle vývrtu hlavně:
 • Hladký vývrt hlavně – historické typy děl, u kterých nebyla střela nijak stabilizována, ale také např. moderní tankové kanóny kde je střela za letu stabilizována křidélky v její zadní části (odtud název šípová stabilizace)
 • Drážkovaný vývrt hlavně – prakticky všechna soudobá děla, střela je za letu stabilizována rotací, která je jí udělena při průletu touto hlavní (drážky stočené do spirály roztočí střelu kolem její osy)
Podle pohyblivosti hlavně vůči lafetě:
 • S pevnou hlavní – pouze historická děla
 • Se zákluznou hlavní – dělo opatřené brzdo-vratným zařízením (obvykle hydraulickým), které je vloženo mezi hlaveň a lafetu a které účinně zbrzdí zpětný ráz hlavně a následně ji vrátí do přední polohy
 • Bezzákluzová děla – dělo, obvykle kanón, u kterého je zpětný ráz vyrovnán jinak, než brzdo-vratným zařízením (více u hesla kanón)
Podle místa působení děla:
 • Děla letecká – konstruují se zásadně jako kanóny
 • Děla lodní – obvykle se označují jako kanóny, ale všechna současná lodní děla jsou děla univerzální, která se používají jak k palbě přímé – na ostatní lodě, na objekty na pobřeží, na letadla (to ale zcela výjimečně, na obranu lodí proti letadlům slouží Protiletadlové řízené střely), tak k palbě nepřímé – ostřelování cílů v hloubi nepřátelského území
 • Děla pozemní – ta dále dělíme podle typu na:
  • kanóny – děla pro přímou palbu, vyznačují se dlouhou hlavní (40 až 80-ti násobek její ráže)
  • houfnice – děla pro nepřímou palbu, mající krátkou hlaveň (15 až 30-ti násobek její ráže)
  • kanónové houfnice – děla primárně určená pro nepřímou palbu, ale schopná plnohodnotné přímé palby (dlouhá hlaveň)
Pozemní děla také dělíme na:
 • stacionární (na nepohyblivé základně), děla vestavěná do pevnostních objektů, a
 • mobilní (přepravitelná), které dále rozdělujeme na:
  • vezená (např. na nákladních automobilech, dříve se lehčí rozebiratelné typy vozily na zvířatech (koních, mezcích)
  • tažená (automobilem, spec. dělostřeleckým tahačem, dříve i zvířaty)
  • samojízdná (tažená děla vybavená pomocným motorem pro pohyb v terénu na krátké vzdálenosti)
  • samohybná (lafetovaná na samohybném podvozku – pásovém, kolovém)

Související články


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dělo
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Dělo