Boulangerit

Z Multimediaexpo.cz


Boulangerit (Thaulow, 1837), chemický vzorec Pb5Sb4S11, je jednoklonný minerál.
Pojmenován po: Charles Louis Boulanger (1810–1849), francouzský báňský inženýr.

Obsah

Původ

Vzniká za nízkých až středních teplot v hydrotermálních žilách.

Morfologie

Vytváří vzácně stébelnaté až jehlicovité krystaly s výrazným rýhováním podle vertikály, ještě vzácněji zakončené, častěji vláknité až plstnaté a také jemnozrnné až celistvé agregáty.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Tvrdost 2,5, křehký, hustota 5,8–6,2 g/cm³, štěpnost nedokonalá podle {100}, jehličkovité krystaly jsou ohebné.
  • Optické vlastnosti: Barva: olověná až černá. Lesk kovový, průhlednost: opakní, vryp šedočerný s červenavým odstínem.
  • Chemické vlastnosti: Složení: Pb 54,88 %, Sb 26,44 %, S 18,68 %, příměsi Cu, Zn, Sn, Fe. Rozpouští se v horké HCl, slabě rozpustný v HNO3. Před dmuchavkou se taví.

Podobné minerály

Parageneze

Naleziště

Výskyt řídký.

Citace

  • Anthony a kol. (1990): Handbook of Mineralogy Vol. I. Mineral Data Publishing Tucson, Arizona 64 ISBN 0-9622097-0-8
  • Bernard J.H., Rost R. a kol. (1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia Praha 111 ISBN 80-200-0360-6
  • DUĎA, Rudolf; REJL, Luboš. Minerály. Fotografie Dušan Slivka. 1., české vyd. Praha : AVENTINUM, 1997. 520 s. (Velký průvodce.) ISBN 80-7151-030-0.  
  • Pauliš P. (2003): Minerály České republiky. Kuttna Kutná Hora 23 ISBN 80-86406-31-8

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Boulangerit