Britové

Z Multimediaexpo.cz

Britové jsou obyvatelé Velké Británie. V užším smyslu slova jsou Brity Angličané, Skotové nebo Velšané. Mezi obyvatele Spojeného království patří také Irové obývající Severní Irsko, kteří ovšem nejsou Brity v pravém slova smyslu. Protože však neexistuje žádné souhrnné označení pro obyvatele Spojeného království, můžeme za Brity s připuštěním určité dávky nepřesnosti označit i obyvatele Severního Irska. Často bývá místo označení Britové chybně používáno označení Angličané, stejně jako Velká Británie nebo Spojené království bývá chybně označováno jako Anglie. Jedná se zde o podobnou chybu jako při používání názvu Holandsko namísto Nizozemsko a Holanďané namísto Nizozemci, stejně jako při zaměňování názvů Čechy a Česko nebo Česká republika (viz Čechy versus Česko).