Osobní nástroje
Ke každé komerční prezentaci nabízíme od 14. března do 31. března – .CZ doménu ZDARMA !
Od 11. března 2018 nabízíme všem přes 2 600 Gigantických a Super Gigantických fotografií.
Od 22. února 2018 máme na starém serveru přes 360 000 multimediálních souborů !
Na novém serveru navíc fungují 2 responzivní RWD skiny (Strapping a Foreground).

Obyvatelstvo

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území. Počet obyvatel určitého území se obvykle zjišťuje pomocí sčítání lidu, které většina států pořádá jednou za určitý počet let. Pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem.

Mobilita obyvatelstva

Mobilitou obyvatelstva se rozumí změna v zařazení jedince (obyvatele) v nějakém systému určených jednotek (útvarů) [1]. Pokud jsou těmito jednotkami společenské útvary, pak ji nazýváme sociální mobilitou obyvatelstva. Pokud se jednáo prostorové (regionální) útvary, pak hovoříme o prostorové mobilitě obyvatelstva.

Související články

Zdroje

  1. SEIDENGLANZ, Daniel. Dynamika obyvatelstva (6.) . [s.l.] : [s.n.], 2006. 11 s.