Obyvatelstvo
Slavíme 12. výročí existence naší Encyklopedie !
Historie největší čistě české encyklopedie se začala psát již 2. listopadu 2006 !
Za 144 měsíců tvrdé práce se nám podařilo radikálně zvýšit kvalitu celého projektu.
Dnes máme obrovské plány a počítáme s dalšími 10 roky rychlého rozvoje...

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Obyvatelstvo je soubor všech lidí obývajících určité území. Počet obyvatel určitého území se obvykle zjišťuje pomocí sčítání lidu, které většina států pořádá jednou za určitý počet let. Pojem obyvatelstvo je třeba odlišovat od pojmu populace, jenž je vymezen jako skupina lidí, mezi nimiž dochází k demografickým událostem.

Mobilita obyvatelstva

Mobilitou obyvatelstva se rozumí změna v zařazení jedince (obyvatele) v nějakém systému určených jednotek (útvarů) [1]. Pokud jsou těmito jednotkami společenské útvary, pak ji nazýváme sociální mobilitou obyvatelstva. Pokud se jednáo prostorové (regionální) útvary, pak hovoříme o prostorové mobilitě obyvatelstva.

Související články

Zdroje

  1. SEIDENGLANZ, Daniel. Dynamika obyvatelstva (6.) . [s.l.] : [s.n.], 2006. 11 s.