Brněnská přehrada

Z Multimediaexpo.cz


Brněnská přehrada (v hantecu Prýgl) je vodní dílo na Svratce. Přehrada vznikla vystavěním hráze na 56. říčním kilometru Svratky a zatopením údolí s obcí Kníničky. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno (nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové), k rekreaci a také jako zdroj elektrické energie. Přehrada je také nazývána vodní nádrž Brno, dříve též Kníničská přehrada, v současnosti však převládá pojmenování po Brně. Místní o přehradě v hantecu běžně mluví jako o „pryglu“ nebo „priglu“.

Obsah

Základní údaje

Hráz Brněnské přehrady

Myšlenka na stavbu přehrady na Svratce se objevovala od začátku 20. století, ale k její realizaci došlo až v letech 19361940.

Vzdutí přehrady začíná pod splavem u Tejkalova mlýna ve Veverské Bítýšce a k hrázi na hranici brněnských městských částí Brna-Bystrce a Brno-Kníničky měří necelých 10 km. Zatopená plocha je 259 ha. Stálé nadržení dosahuje 7,6 milionů m³, zásobní prostor pak 10,8 milionů m3. Betonová gravitační hráz má v koruně šířku 7,14 m a délku 120 m, v nadmořské výšce 233,72 m ční 23,5 m nade dnem.

Hydroelektrárna využívá jednu Kaplanovu turbínu o výkonu 2,88 MW[1] (instalovaný výkon je 3,1 MW[2]). V případě ostrovního provozu (tj. samostatně, odpojeno od sítě např. při rozpadu přenosové soustavy) může být tato využita k rozběhu plynové spalovací turbíny v teplárernském provozu Červený mlýn. Jako vyrovnávací nádrž slouží komínská MVE.

Na konci druhé světové války ustupující německá armáda vozovku zaminovala a umístila na hráz sud s trinitrotoluenem (původně měly být výbušniny umístěny do potrubí hráze, ale to bylo zaměstnanci z rozkazu ochrany před sabotáží zabetonováno) a do domku hrázného Šikuly kulomety. Šikula s několika lidmi, ukrytými ve strojovně elektrárny, konvoj Rudé armády varovali, ale Šikula byl postřelen. V současnosti je na hrázi umístěná jeho plaketa.

Turistika

Jeden z výletních parníků na brněnské přehradě

Brněnská přehrada je oblíbeným místem rekreace místních i návštěvníků. Po obou stranách je lemována rozlehlými lesy (Obora na levém břehu, Podkomorské lesy na pravém) a nabízí tak příležitost nejenom ke koupání a vodním sportům, ale i k turistice a cykloturistice. Častým cílem výletníků je také hrad Veveří, který se tyčí na skále nedaleko Veverské Bítýšky. U hradu Veveří byl přes přehradu vybudován most pro chodce a pro cyklisty.

Přehrada je pro koupání využitelná pouze v období jara a začátkem léta, poté se obvykle pokryje sinicemi a koupání je zdraví nebezpečné.

Kultura

Na hladině bystrcké části přehrady se pravidelně koná významná mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.

Znečištění

V důsledků znečištění vody komunálním splašky přehradu sužuje nadměrného množství nebezpečných sinic. Povodí Moravy dostalo počátkem roku 2010 od krajského úřadu výjimku pro použití chemických látek, proti sinicím. Podle studie Hydrobiologický ústav Akademie věd ČR ale nejsou taková opatření efektivní a nezajistí dlouhodobé řešení. Případný efekt vůči sinicím bude velmi pravděpodobně pouze krátkodobý. Krajský úřad úřad navíc odmítl dát svolení k využití látky PAX-18, kterou studie nedoporučila, neboť by mohla negativně ovlivnit vodní živočichy.[3]

Lodní doprava

Na přehradě provozuje Dopravní podnik města Brna lodní dopravu.

Reference

  1. Brno [online]. Povodí Moravy, [cit. 2008-01-22]. Dostupné online.  
  2. http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=500000121&instance_id=500003691
  3. Sinice z Brněnské přehrady zmizí je na dobu volební kampaně, Deník Referendum, 23. 2.2010

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Brněnská přehrada