13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Bulhaři

Z Multimediaexpo.cz


Bulhaři (bulharsky Българи, Bǎlgari) jsou jihoslovanský národ, žijící převážně v Bulharsku, na Ukrajině a v dalších evropských zemích. Jazykem je bulharština, písmo cyrilice, věřící jsou většinou pravoslavní, ale i muslimové (Pomaci).

O původu

Původní turkičtí Bulhaři (Protobulhaři) sídlili snad už kolem roku 500 severně od Azovského moře, kde založili vlastní stát, Velké Bulharsko. Po smrti jejich chána Kuvrata (651 nebo 660) došlo k oslabení státu, který podlehl sousedním turkickým Chazarům. Část bulharských kmenů zůstala v závislosti na Chazarech v původním prostoru, část se odebrala na sever po řece Volze až k soutoku s Kamou a vytvořila nový stát, Povolžské Bulharsko, který existoval až do 13. století, kdy byl podmaněn Tatary. Další skupina bulharských kmenů mířila směrem na západ. Zúčastnila se mocenského boje v Avarské říši, posléze uprchla do Bavorska, kde byla z velké části povražděna. Pod vedením chána Asparucha se Bulhaři dostali na Balkán, kde s tamními dle tradice sedmi slovanskými kmeny uzavřeli spojenectví proti Byzanci. Slovanské kmeny na toto území (do římské provincie Moesia) přišly již začátkem 7. století. Zde se smísili s původními obyvateli (keltskými a thráckými), ale i se zbytky germánských kmenů. Roku 681 byl sjednán mezi Byzantinci a Bulhary mír, čímž se otevřela cesta ke vzniku první bulharské říše. Slovanské etnikum postupně Bulhary asimilovalo, došlo ke splynutí v jeden celek.

Související články

Reference