Casus belli

Z Multimediaexpo.cz

Casus belli [ka'zus 'bɛlli] je latinský výraz z mezinárodního práva, který označuje incident, událost nebo skutečnost postačující jako důvod k vyhlášení války.

Příklady

False flag

Hlavní článek: False flag
Tzv. False flag operation (operace „falešná vlajka“) se dá označit za takové Casus belli, které byly provedeny jednotkami agresora proti vlastním cílům z cílem získat záminku pro napadení protivníka. Rozdíl je tedy v přímém úmyslu válku vyvolat, zatímco v ostatních případech je válka „nechtěným“ následkem.

Přepadení vysílačky v Glivici je příkladem zdokumentované false flag operace.