Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Chemická energie

Z Multimediaexpo.cz

Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb. Lze ji považovat za formu potenciální energie. Chemickou energii lze uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí. I v případě chemických reakcí platí zákon zachování energie, takže součet energie vazeb před reakcí a dodané energie se rovná součtu energie vazeb po reakci a uvolněné energie. Podle toho, jestli je energie (obvykle ve formě tepla) během reakce uvolněna nebo naopak vázána, mluvíme o exotermických respektive endotermických reakcích.

Související články