Chemická energie

Z Multimediaexpo.cz

Chemická energie je energie vázaná ve formě chemických vazeb. Lze ji považovat za formu potenciální energie. Chemickou energii lze uvolňovat nebo naopak vázat pomocí chemických reakcí. I v případě chemických reakcí platí zákon zachování energie, takže součet energie vazeb před reakcí a dodané energie se rovná součtu energie vazeb po reakci a uvolněné energie. Podle toho, jestli je energie (obvykle ve formě tepla) během reakce uvolněna nebo naopak vázána, mluvíme o exotermických respektive endotermických reakcích.

Související články