Naše encyklopedie jednoznačně volí za prezidenta České republikyAndreje Babiše !!

Chlorečnan draselný

Z Multimediaexpo.cz


Chlorečnan draselný je bílá krystalická látka s chemickým vzorcem KClO3. Je vysoce reaktivní. Pro své explozivní a silné oxidační vlastnosti se používá v pyrotechnice. Je jedovatý a používal se hubení plevele. Vyrábí se elektrolýzou KCl(chloridu draselného) nebo zaváděním Cl(chloru) do teplého roztoku KOH(hydroxidu draselného). Při reakci s kyselinou šťavelovou se uvolňuje vysoce reaktivní a nestabilní ClO2.

Obsah

Rizika

Chlorečnan draselný je toxická a zdraví škodlivá látka, která znečišťuje životní prostředí. Může uvolňovat vysoce škodlivé sloučeniny chloru (viz výše). Chlorečnan draselný patří mezi látky (tzv. prekurzory výbušnin), které byly navrženy na zákaz prodeje obecné veřejnosti.[1]

Využití

Chlorečnan draselný se využívá hlavně v pyrotechnice, dále pro výrobu sirek, a pro dnes již nepoužívané chlorátové trhaviny (směs KClO3 a organického paliva - například oleje, dřevěné moučky,...). V minulosti se využíval pro barvení kůže. Například Baťa tuto látku využíval. A v 19. a 20. stol. se přidával do puningů.

Související články

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  

Reference

  1. Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady na regulaci prodeje a používání prekurzorů výbušnin