Němci

Z Multimediaexpo.cz

Němci (německy: Deutsche) jsou národ a etnikum původně žijící ve Střední Evropě, obývající především území Německa, které je jím obýváno téměř výlučně. Němci hovoří různými dialekty němčiny. České (slovanské) jméno Němci je odvozeno od adjektiva němý, jelikož němčina je jazyk s češtinou vzájemně nesrozumitelný.

Do roku 1945 se k Němcům většinou počítali i německy hovořící obyvatelé Rakouska, kteří se však od té doby považují za samostatný rakouský národ. Německá menšina dále žije především na jihu Dánska a v Horním Slezsku. Německého původu je také většina obyvatel dnes francouzského Alsaska, německy hovořící obyvatelé Švýcarska a Jižního Tyrolska. Odhadovaný počet Němců je mezi 75 a 160 miliony, z toho 75 milionů obyvatel Německa, zbytek, asi 80 mil. je odhad počtu lidí po celém světě (hlavně v USA, Brazílii, Argentině, Chile, Francii a Kanadě), kteří se hlásí k německému původu.

Od středověku do konce druhé světové války byly Němci osídleny pohraniční oblasti českých zemí, odkud byli po válce odsunuti.

Známí Němci

Mezi známé Němce například patřili: Konrad Adenauer, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Paul von Hindenburg, Otto von Bismarck, Albrecht Dürer, Johann Wolfgang von Goethe, Adolf Hitler, Alexander von Humboldt, Erwin Rommel a další.

Reference


Související články