V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Cytoplazma

Z Multimediaexpo.cz

Cytoplazma, méně používaný název buněčná plazma, je tekuté prostředí buňky, v němž jsou uložené buněčné organely a další buněčné struktury. Ze 75–80 % se skládá z vody. V ní jsou rozpuštěny či rozptýleny různé anorganické molekuly, enzymy, molekuly představující stavební prvky buněčných struktur, zásobní molekuly atd. Tvoří prostředí pro některé důležité chemické reakce v buňce (u prokaryotické prakticky pro všechny, u eukaryotické jen pro některé (např. glykolýza)).

Cytoplazma nepředstavuje homogenní emulzi. V různých místech buňky lze nalézt cytoplazmu lišící se hustotou, viskozitou, přítomnými rozpuštěnými látkami i typy organel nebo buněčných struktur. Buňka (zejména eukaryotická) také může vyvolávat a ovlivňovat proudění cytoplazmy, a využívat ji tak k urychlení transportu látek a struktur.

Cytoplazma bývá strukturována na vnější vrstvu tzv. ektoplazmu, která tvoří lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků a je řidší a méně viskózní, a hustší a viskóznější endoplazmu.

Tekutá složka cytoplazmy se nazývá cytosol.