Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Dálný východ

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Tradiční definice (tmavě zelená) a geografická definice (světle zelená) Dálného východu
Základní politické rozdělení

Dálný východ je nepříliš přesně vymezený termín, který se používá pro označení východní a jihovýchodní Asie, někdy tento termín zahrnuje i nejvýchodnější oblasti Ruska - ruský dálný východ, nebo také území v západní oblasti Tichého oceánu. Dálný východ je někdy používán jako synonymum pro východní Asii, která může být definována buď geograficky nebo kulturně. Sem patří Čína (bez Tibetu a Xinjiangu), Japonsko, Korea, Tchaj-wan, a Vietnam. Často se v této souvislosti ale myslí i státy a kultury jihovýchodní Asie jako je Kambodža, Malajsie, Myanmar a Thajsko. Někdy se zahrnují i státy a národy západního Pacifiku, Indonésie a Filipíny. Nikdy se ale nezahrnují Austrálie nebo Nový Zéland. Termín se rozšířil v době druhého britského impéria jako termín, který označoval všechny země na východ od Britské Indie. Před první světovou válkou termín Blízký východ označoval poměrně blízké země Osmanské říše, Střední východ označoval jižní a střední Asii, Dálný východ označoval země podél Tichého oceánu. Mnoho evropských jazyků, včetně češtiny, tyto termíny od Britů převzalo. Použití těchto výrazů vyvolává dojem kulturní a geografické odlišnosti. Proto například Dálný východ nikdy neobsahuje Austrálii nebo Nový Zéland, které jsou kulturně totožné se západní společností, přestože jsou z evropského pohledu ještě dále na východ než sama východní Asie. Dálný východ v tomto smyslu je srovnatelný s výrazem Orient, nebo Východ.

Související články


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace