Deaminace

Z Multimediaexpo.cz

Příklad deaminace: přeměna cytosinu v uracil

Deaminace je odstranění aminoskupiny (-NH2) od molekuly. V lidském těle deaminace probíhá primárně v játrech, i když glutamát se deaminuje také v ledvinách. Deaminace je proces, kterým jsou aminokyseliny rozebírány, když je v tělě příliš bílkovin. Aminoskupina je odstraněna z aminokyseliny a je přeměněna na amoniak (čpavek). Zbytek aminokyseliny je tvořen většinou uhlíkem a vodíkem, a je recyklovaný anebo oxidovaný pro výrobu energie. Amoniak je pro člověka jedovatý a enzymy ho změní na močovinu nebo kyselinu močovou přidáním molekul oxidu uhličitého (které se nepovažuje za proces deaminace) v močovinovém cyklu, který také probíhá v játrech. Močovina a kyselina močová může bezpečně přejít do krve a pak být vyloučena v moči.

Související články