V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Močovina

Z Multimediaexpo.czMočovina, též urea nebo karbamid, systematické názvy karbonyldiamid (v anorganické chemii) a diaminmethanal (v organické chemii) je organická sloučenina uhlíku, dusíku, kyslíku a vodíku s funkčním vzorcem (NH2)2CO.

Obsah

Objevení

Močovinu objevil v roce 1773 Hilaire Rouelle. V roce 1828 ji Friedrich Woehler připravil reakcí kyanatanu draselného se síranem amonným. Ačkoliv se Woehler původně pokoušel vyrobit kyanatan amonný, tím že náhodně vyrobil močovinu z anorganických látek, vyvrátil vitalismus, teorii že chemické látky tvořící živé organismy jsou stěžejně odlišné od neživé hmoty. Tím také odstartoval novou vědní disciplínu - organickou chemii.

Urea Synthesis Woehler.png

Močovina byla tak první organickou sloučeninou vyrobenou čistě z anorganických látek. Močovina se nachází v moči savců, obojživelníků a některých ryb. Moč ptáků a plazů obsahuje místo močoviny kyselinu močovou. Je tomu tak díky odlišnému dusíkovému metabolismu který potřebuje méně vody.

Výskyt v přírodě

Podrobnější informace naleznete na stránce: Urea (minerál)

Vzniká z netopýřího guana a moči, stabilní jen ve velmi suchém prostředí.

Biosyntéza

Močovina je syntetizována v močovinovém cyklu v játrech. V těle močovina slouží jako odpadní látka, pomocí které se vylučuje z těla nadbytečný dusík. Během močovinového cyklu je štěpena aminokyselina arginin na močovinu a ornitin. Močovina je vyloučena močí z těla a ornitin je znovu použit jako prekurzor při syntéze argininu [1].

Močovina v lidském těle

Močovina, v lékařství nazývaná urea, je odpadním produktem organismu, nicméně hraje i důležitou roli při zpětné výměně v nefronech, kde napomáhá zpětné resorpci vody a některých iontů do krevního oběhu. Je rozpuštěna v krvi v normální koncentraci 2,5–7,5 mmol/l a ledvinami odstraňována do vylučované moči. Malé množství urey je společně se solí vylučováno také potem. Zadržování urey v krvi je spojeno se selháním ledvin a nazývá se urémie. Příznakem je nechutenství, apatieletargie, v pozdní fázi úbytek myšlení a kóma. Projevuje se nejčastěji u pacientů před dialýzou s funkcí ledvin menší než 50%. Uremie také může vyústit ve fibrinózní perikarditidu (forma zánětu osrdečníku). Uremie způsobuje mnoho dalších problémů, jako např. sníženou hladinu erytropoetinu způsobující chudokrevnost, sníženou hladinu testosteronu zapřičiňující malou chuť k sexu, řídnutí kostí a metastatickou kalcifikaci (usazování vápníku v měkkých tkáních).

Produkce

Močovina je v celosvětovém měřítku vyráběna v množství kolem 100 milionů tun ročně. Komerčně je vyráběna z amoniaku a oxidu uhličitého. Vyrábí se v podobě granulí, vloček, kuliček, krystalů a roztoků. Více než 90 % celosvětové produkce je určeno pro výrobu hnojiv. Močovina má největší obsah dusíku ze všech běžně používaných pevných dusíkatých hnojiv (46,4 %). Díky tomu má nejnižší náklady na transport vztažené na jednotku dusíkatých živin. Močovina je vysoce rozpustná ve vodě a je proto velmi vhodná pro použití v hnojících roztocích (v kombinaci s dusičnanem amonným). Dvě základní reakce výroby močoviny z amoniaku a oxidu uhličitého. První reakce je exotermní:

2NH3 + CO2 › H2N-COONH4 (Amoniumkarbamát)

Druhá je endotermní:

H2N-COONH4 › (NH2)2CO + H2O

Obě reakce dohromady jsou exotermní.

Použití

 • Složka hnojiv a krmiv poskytující relativně levný zdroj pevně vázaného dusíku pro podporu růstu.
 • Surovina pro výrobu plastických hmot, zejména močovino-formaldehydových pryskyřic.
 • Surovina pro výrobu lepidel močovino-formaldehydových a močovino-melamin-formaldehydových.
 • Alternativa kamenné soli při rozmrazování silnic a přistávacích ploch kdy močovina nezpůsobuje korozi v takovém rozsahu jako sůl. Jako zimní posyp (např. na chodníky - vyhláška 39/1997 MHMP) je akceptována Odborem ochrany prostředí MHMP nebo Agenturou pro ochranu přírody. Za nevýhodu je považováno přílišné bujení plevelné zeleně.
 • Přísada cigaret obohacující chuť.
 • Přísada v některých vlasových kondicionérech, koupelových olejích a pleťových vodách.
 • Složka mnoha bělících zubních past.
 • Složka hasicích náplní
 • V uhelných elektrárnách a dieselových motorech pro redukci emisí NOX (u dieselových motorů v kapalině AdBlue)
 • V laboratořích pro reverzibilní denaturaci proteinů, jako tzv. chaotropní činidlo, které efektivné ruší nekovalentní interakce v molekule proteinu.
 • V medicíně pro podporu rehydratace kůže v dermatologických produktech, při klinické diagnostice funkce ledvin či radioizotopem označené močovině použité při detekci bakterie H. pylori v žaludku či dvanáctníku.
 • V textilním průmyslu je často používána při barvení a potisku.

Účinky na zdraví

Z požité močoviny se vstřebává jen malá část, při experimentálním výplachu střev roztokem močoviny se vstřebalo pouze 5 %. Po požití 15 g močoviny (cca 250 mg/kg) se u zdravých mužů během 15-60 minut zvýšila hladina v krvi ze cca 30 mg/100 ml na cca 42 mg/100 ml. Po 3 hodinách se hladina vrátila na původní úroveň. U osob s narušenou funkcí ledvin narostla hladina z 50 mg/100 ml na 75 mg/100 ml, návrat na původní úroveň trval více než 4 hodiny.[2] Hladiny močoviny v krvi do 96 mg/100 ml nevyvolávají žádné toxické účinky. Při hladinách cca 150 mg/100 ml se objevuje nechutenství, nausea a zvracení. Po 24hodinovém zvýšení hladiny na 128-257 mg/100 ml byla zaznamenána dlouhodobě snížená srážlivost krve. U pacientů se selháním ledvin, kteří měli v krvi 300-600 mg/100 ml močoviny byly hlášeny nevolnosti, zvracení, slabost, letargie a krvácení; hladiny do 300 mg/100 ml byly pacienty dobře tolerovány.[2] Roztoky močoviny jsou dráždivé pro narušenou kůži. 7,5% roztok vyvolává po 3 dnech působení mírné podráždění, 30% roztok výrazné podráždění. Neporušená kůže není drážděna 30% roztokem močoviny.[2]

Účinky na životní prostředí

Bylo objeveno, že močovina může způsobovat kvetení vody a močovina unikající z hnojiv může hrát roli při nárůstu znečištění vody jedy uvolněnými z přemnožených řas vodního květu.

Související články

Reference

 1. Voet D., Voet JG, Pratt CW, "Fundamentals of biochemistry, life at molecular level" 2nd edition, 2006 John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, ISBN 0-471-74268-6
 2. 2,0 2,1 2,2 UREA - Institute of Toxicology, National Food Agency of Denmark