Uracil

Z Multimediaexpo.cz

Uracil
Strukturní vzorec
systematický název dle IUPAC Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Registrační číslo CAS 66-22-8
Sumární vzorec C4H4N2O2
Molární hmotnost 112,09 g/mol
Teplota tání 335 °C

Uracil je heterocyklická sloučenina odvozená od pyrimidinu. Vyskytuje se v RNA, kde tvoří pár s adeninem (patří tedy mezi nukleotidy).