V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Dialýza

Z Multimediaexpo.cz

Dialýza je děj při kterém jsou od sebe odděleny látky s různou rozpustností a velikostí. Prakticky se tak děje přechodem analyticky disperzních látek přes polopropustnou membránu z prostředí s vyšší koncentrací těchto látek do prostředí s nižší koncentrací. Důležité je, aby látky tvořící koloidní roztok přes membránu neprocházely. V lékařství se jedná o proces, který nahrazuje přirozenou funkci ledvin u pacientů, kteří ji ztratili buď dočasně nebo trvale. Ledviny, pokud fungují správně, odstraňují z krve odpadní produkty (draslík, močovinu apod.) a zbavují tělo přebytečné vody. Dialýza nahrazuje obě tyto funkce.

Druhy

Hemodialýza, je to postup, kdy krev pacienta a jeho organismus je čištěn právě pomocí přístroje, nazvaného umělá ledvina. Při tomto zákroku dochází pacient na hemodialýzu přibližně třikrát do týdne na čtyři až šest hodin. Peritoneální dialýza, je druhý způsob čištění organismu od škodlivých látek metabolismu, při tomto způsobu se krev čistí ne vně ale uvnitř těla a to za pomocí pobřišnice. Do těla pacienta se musí denně přivádět roztok, který krev čistí.

Související články

Externí odkazy