Slavíme 14. výročí existence naší Encyklopedie !
Nyní začíname budovat super balíček 71 000 souborů (142 000 editací),
který kolem 28. prosince rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...

Přístroj

Z Multimediaexpo.cz

Přístroj je technické zařízení sloužící k určitému účelu. Na rozdíl od stroje není jeho hlavním účelem přeměna jedné formy energie na jinou formu nebo vykonávání práce, ale je v něm využíván chemický nebo fyzikální (mechanický, elektrický) děj (proces) nebo tyto děje a vlastnosti využívá pro svoji funkci. Přístroj, který je obvykle konstruován (sestaven) z několika součástí, se liší i od nástroje, který mívá obvykle velmi jednoduchou konstrukci, a v němž většinou žádné děje neprobíhají. Toto vymezení nemá přesné hranice, neboť některé složité přístroje mohou mít charakter stroje a v některých složitějších nástrojích může docházet k fyzikálním či chemickým dějům. V hovorové mluvě dost často termíny stroj, nástroj a přístroj splývají a vždy záleží na jazykovém kontextu příslušného sdělení. Jak název napovídá, původně se pojmem přístroj používal pro označování pomocných zařízení, která tvořila součást většího stroje. V současnosti je tento pojem používán v mnohem širším významu. Například se jako přístroje někdy označují i elektrické spotřebiče (televizní přístroj) nebo jiná zařízení (fotografický přístroj). Pojem přístroj v těchto případech ukazuje především na složitost zařízení.

Elektrické voltmetry (měření napětí) a kmitoměry (měření frekvence) dole

Přístroje mohou být například

Kompas
Skládací metr