Diplomacie
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Pod pojmem diplomacie se dnes rozumí nejen pěstování styků mezi různými státy, ale především řešení mezinárodních problémů. Diplomacie by neměla být zaměňována s diplomatikou (jedna z pomocných historických věd).

Obsah

Etymologie

Pojem diplomacie pochází z řeckého diplóma, odvozeného z diplús, dvojitý. Diplóma byl „dvojitý“, tedy „složený“ dokument, který dříve zaručoval jisté výsady, udělené feudálními vládci. Později byl tento výraz používán pro dokumenty, obsahující různé smlouvy mezi panovníky. Pojem zdomácněl v evropských jazycích oklikou přes francouzštinu. Od 18. století byl pak odvozený pojem diplomat stále častěji používán pro osoby, které byly oprávněny vyjednávat jménem svého státu s cizími panovníky, mocnostmi, státy atd.

Význam diplomacie

Diplomacie je prostředkem k dorozumění mezi státy, zejména prostředkem k řešení konfliktních situací mírovými prostředky, tedy pomocí smluv, jednání, dohod apod. Diplomatická činnost a diplomatické styky jsou myslitelné jak na mezistátní úrovni, tak i v rámci různých mezinárodních organizací. Přesto by neměla být zaměňována s mezinárodní politikou, s ním má mnoho společného, avšak nejedná se o identické pojmy – diplomacie je hlavním instrumentem mezinárodní politiky.

Orgány diplomacie

K nejznámějším orgánům diplomatické činnost patří vyslanci a zejména velvyslanci jakožto nejvyšší zástupci svého státu u států cizích, dále pak konzulové a další personál jako jsou zmocněnci nebo přidělenci. Mezinárodní styky Vatikánu jsou pak zaručovány různými stupni nunciů.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Diplomacie