Dvoušroubovice

Z Multimediaexpo.cz

Soubor:Double Helix.png
Dvoušroubovnice je složená ze dvou řetězců, které jsou znázorněny odlišnými barvami.
Znázornění replikace DNA

Dvoušroubovice (dvojitá šroubovice, anglicky double helix) je geometrický útvar, který se skládá ze dvou komplementárních šroubovic, které se překládají přes sebe. Helikální struktura je určenä sekundární strukturou, která determinuje konkrétní prostorovou formu stočení. V současnosti je dvoušroubovice nejčastěji spojována s molekulou DNA. Poprvé byla tato biomolekula označena za dvoušroubovici J. D. Watsonem a F. Crickem v roce 1953. Velký význam měla i starší práce Rosalindy Franklin. Tvar dvoušroubovice je velmi stabilní. DNA ho vytváří ze dvou příčin. Molekula, která nese dědičnou informaci, by měla být dvojitá, aby se mohla rozmnožovat (replikovat). Dvoušroubovice je rovněž pevnější než dva samostatné řetězce, protože napínání molekuly do všech stran ji tak snadno nerozdělí. Tvar dvojité šroubovice má i mnoho objektů techniky. Příkladem mohou být spirály schodišť nebo spojové kabely (kroucený pár)

Související články

Externí odkazy