Elektrický generátor

Z Multimediaexpo.cz

Generátor poháněný parní turbínou

Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou.

Nejčastěji se jedná o rotační respektive točivé stroje, které využívají točivého magnetického pole a cívek, ve kterých se indukuje elektrické napětí. Tyto stroje se používají jako generátory nejvíce, jelikož mohou být dimenzované na velmi velké výkony a navíc jejich učinnost je dobrá. Skladají se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých se indukuje elektrické napětí.

Druhy rotačních elektrických generátorů

Rotor z generátoru v přehradě
  • alternátor - Vytváří střídavý proud, nemá komutátor, z čehož plyne menší poruchovost a snadnější údržba.
  • dynamo - Vytváří stejnosměrný proud, usměrnění probíhá v komutátoru. Dříve se hojně používalo například v automobilech, dnes ale nemá již velké využití, jelikož alternátor má oproti němu poměrně podstatné výhody a v dnešní době, kdy již diodové usměrňovače zvládají usměrňování velkých proudů, jsou poměrně levné a málo poruchové, není žádný problém usměrnit střídavý proud z alternátoru a tak vyrobit proud stejnosměrný.
  • unipolární generátor - napětí vzniká mezi středem a okrajem desky, rotující v magnetickém poli

Jako generátor střídavého proudu může být použit i jakýkoliv asynchronní motor, který má výhodu jednoduchosti (nemá napájený rotor pomocí kolektoru jako synchronní generátor) ale má oproti němu o něco menší účinnost, proto se používá zejména v malých elektrárnách.

Jiné druhy generátorů


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Elektrický generátor