Účinnost (fyzika)

Z Multimediaexpo.cz

Účinnost klasické žárovky je asi 10 %

Ve fyzice je účinnost fyzikální veličina, která udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při vykonávání práce.

Energie dodaná stroji musí být vždy větší než práce strojem vykonaná (v opačném případě bychom mluvili o tzv. Perpetuum mobile), kvůli ztrátám – přeměně energie na neužitečné druhy (např. v důsledku tření se mění mechanická energie v teplo). Proto účinnost je vždy menší než 100 %.

Značka: η

Základní jednotka: bez jednotky, příp. %

Výpočet:

\(\eta = \frac{P^\prime}{P}\),

kde P' je výkon, P je příkon.

Místo výkonu a příkonu lze dosazovat celkovou práci, kterou stroj vykonal a celkovou energii, kterou stroj spotřeboval.

Obsah

Energetická účinnost

Jinak lze tuto veličinu definovat jako „energetickou účinnost“, pro níž platí:

Energetická účinnost je podíl využité energie k vložené energii. Výsledkem je číslo menší než 1, a proto se často uvádí v procentech.

Účinnost větší než 1

Tepelné čerpadlo

V některých případech se lze setkat i s účinností větší než 1. V tom případě se jedná o tepelné čerpadlo, kde se jako vstup bere pouze vložená ušlechtilá energie (například elektrický proud) a do výstupu se připočte i teplo načerpané z dalšího zdroje. Ten do takto pojaté energetické bilance není záměrně započten - například proto, že není na rozdíl od elektřiny zpoplatněn.

Spalování

Účinnost vyšší než 1 se někdy uvádí i u kotlů pro ohřev vody. Je to dáno tím, že jako základ účinnosti kotlů se nebere spalné teplo paliva (které vyjadřuje celou chemickou energii), ale jeho výhřevnost, ve které není započtena energie skupenského tepla vodní páry ve spalinách. Pokud se toto teplo využije (voda zkondenzuje), může být využitá energie vyšší než výhřevnost a jejich poměr je pak vyšší než 1. Teplo předané vodě je však vždy menší než spalné teplo a celková účinnost je tak vždy menší než 1.

Související články