Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Elektrokonvulzivní terapie

Z Multimediaexpo.cz

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) je způsob léčby psychických poruch, při kterém krátký puls elektrického proudu projde mozkem pacienta. Tento impuls vyvolá umělý (arteficiální) epileptický záchvat. Průběh záchvatu, resp. jeho motorických projevů, je modifikován myorelaxancii.

Obsah

Indikace a kontraindikace ECT

Indikace

Kontraindikace

Zvýšené riziko je u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí, závažným plicním onemocněním a pacienti s deficitem pseudocholinesterázy.

Další onemocnění

Neurologická onemocnění

 • zvýšený nitrolební tlak - vysoké riziko
 • právě proběhlá CMP a aneurysma – významné riziko
 • roztroušená skleroza – bez významnějších nežádoucích účinků či rizik
 • myastenia gravis – snížit dávku anestetika
 • parkinsonova choroba – zlepšuje se po aplikaci, ale je vyšší riziko kognitivních nežádoucích účinků a postiktálních delirií

kardiovaskulární

 • právě proběhlý infarkt myokardu – významné riziko
 • nestabilní angina pectoris – významné riziko
 • nekompenzované srdeční selhání – významné riziko
 • závažné chlopňové vady – významné riziko
 • závažná srdeční arytmie a aneurysma velkých cév – významné riziko

hypertyreóza - zvýšené riziko tyreoidální krize během ECT
Hypotyreóza, hypoparatyreóza a pseudohypoparatyreóza – nepředstavují významné riziko
feochromocytom – významné riziko, které lze ovšem snížit např. beta-blokátory
Adisonova choroba – třeba zvýšit dávku kortikoidů
Cushingův syndrom – bez významnějšího rizika
hypokalémie – riziko protrahované apney
hyperkalémie – riziko vzhledem k přechodnému zvýšení hladiny draslíku
Hyponatremie – riziko spontánních záchvatů
gastroesofageální reflux – riziko aspirace
močová retence – riziko ruptury močového měchýře
nemoci kostí a kloubů – nutné zvýšit myorelaxans
oko – rizikoví jsou zejména pacienti s glaukomem s uzavřeným úhlem
těhotenství – malé riziko, lze aplikovat ve všech trimestrech

Aplikace

Pacient musí s elektrokonvulzí souhlasit, tj. musí podepsat informovaný souhlas. Výjimkou je letální katatonie, maligní neuroleptický syndrom, stuporózní stavy s odmítáním potravy, sebevražedné riziko a rezistence k farmakoterapii. U nezletilých podepisují souhlas rodiče nebo zákonní zástupci. Při aplikaci musí být vždy přítomen anesteziolog. Během výkonu je monitorováno EEG. Před vlastní aplikací se pacient uspí - je mu aplikováno anestetikum (většinou thiopental) a myorelaxans (obvykle sukcinylcholinjodid). Jakmile je dostatečná hloubka anestezie i svalová relaxace, aplikuje se elektrokonvulze. Aby byla elektrokonvulze účinná, musí trvat minimálně 20 s. Celkový počet elektrokonvulzí, aby léčba byla účinná, by měl být minimálně 6, maximálně 12. Aplikují se většinou 3x týdně, u závažných stavů lze na počátku i denně. Způsoby aplikace:
- Bilaterální - umístění elektrod na oba spánky. U tohoto způsobu aplikace je účinnost léčby nejvyšší, ale je daleko vyšší množství kognitivních nežádoucích účinků.
- Unilaterální - jedna elektroda umístěna na spánek nedominantní hemisféry (většinou vpravo) a druhá na nedominantní stranu hlavy blízko vertexu. U této metody se udává se méně nežádoucích účinků, ale rovněž nižší účinnost - uvádí se 55% remise narozdíl od bilaterální, kde se uvádí 84%.
- Bifrontální - umístění elektrod na čelo - asi 8-10 cm od sebe. Tento způsob se v ČR neprovádí
Před psychofarmaky se ECT upřednosňuje v těchto případech:

 • v případě nutného zásadního a urychleného zlepšení zdravotního stavu (hrozba metabolických poruch)
 • v případě, kdy je riziko ECT nižší než u psychofarmak (těhotenství)
 • když se ECT v minulosti u pacienta již osvědčila
 • pacient sám preferuje užití ECT

Nežádoucí účinky

Po elektrokonvulzi se může objevit řada nežádoucích účinků, v naprosté většině případů jsou mírné a brzy, nejpozději do šesti měsíců, odeznívají. Patří k nim zejména:

 • Poruchy paměti, kdy pacienti ihned po záchvatu zažívají stav dezorientace, zhoršením pozornosti a paměti
 • Bolesti hlavy, svalů
 • Nevolnost, zvracení
 • Přechodné zvýšení krevního tlaku
 • Neklid a agitovanost
 • Protrahovaná apnoe - často jako nežádoucí účinek při aplikaci sukcinylcholinu (při deficitu pseudocholinesterázy), dále i vliv doprovodných léků (lithium, benzodiazepiny)
 • Při léčbě deprese přesmyk do mánie

Externí odkazy