Krvácení

Z Multimediaexpo.cz

Krvácení z prstu

Krvácení (lat.: haemorrhagia, též hemoragie) je únik krve z cévního systému.

Dělení krvácení

Podle druhu poškozených cév dělíme na:

  • vlásečnicové – mírné, obvykle nepříliš vážné, po chvíli samo ustane (povrchní poškození, odřeniny)
  • žilní – krev volně vytéká z rány, někdy vyžaduje ošetření
  • tepenné – jasně červená krev vystřikující z rány v rytmu tepu, pokud nedojde k zastavení je možné vykrvácení

Podle přístupnosti místa krvácení dělíme na:

  • vnější – lze zastavit tlakem v ráně nebo tlakovým obvazem
  • vnitřní – je nutný operativní zákrok, pokud nedojde k samovolnému zastavení krvácení

Podle závažnosti lze krevní ztrátu rozdělovat:

  • 10 % (0,5 litru u dospělého) – mírná krevní ztráta, běžně odebírána dárcům krve
  • 20 % (litr u dospělého) – závažná krevní ztráta, většinou neohrožuje život
  • 40 % (2 litry u dospělého) – ohrožuje život rozvinutým šokem

Zástava krvácení

Organismus je schopen většinu krvácení zastavit stažením cév a srážením krve. Vyžaduje to především minimální pohyby rány. Viditelné krvácení se vždy snažíme omezit až zastavit přímým tlakem v ráně. Používáme ochranné prostředky (rukavice). Za všech okolností se snažíme vyvarovat se kontaktu s krví zraněného. Tepenné krvácení nutno zastavit co nejrychleji, přiložení tlakového obvazu není vždy zcela snadné a zabraňuje kontrole rány. Použití tlakových bodů a škrtidel je vhodné pouze pro zmírnění krvácení, tlak v ráně je většinou nejúčinnější a nejšetrnější metoda první pomoci. Škrtidlo vždy poškozuje tkáň a jeho použití může vést až ke stavu vyžadujícímu amputaci končetiny. Tlakové body je navíc nutno poměrně přesně znát. Žilní a vlásečnicové krvácení vyžaduje většinou pouze dezinfekci okolí rány a obvaz. Krvácení z křečových žil, které může být velmi značné, stavíme stažením elastickým obinadlem na zvednuté noze. Velmi častou chybou je pokoušet se toto krvácení stavět škrtidlem. Většinou je škrtidlo nedostatečně utaženo a ztěžuje odtok krve, nikoliv však přítok, čímž se krvácení pochopitelně ještě zesílí. Pro člověka se špatnou srážlivostí krve může být i obyčejné říznutí životu nebezpečné. První pomoc při vnitřním krvácení je vždy rozeznání nebezpečí (mechanismus úrazu směřující do oblasti trupu a stehen) a volání zdravotnické záchranné služby. Protišoková poloha zmírní zhoršování stavu před odborným transportem.