Evangelická církev metodistická

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Evangelická církev metodistická je křesťanskou církví hlásící se k odkazu světového hnutí metodismu. Zakladatelem tohoto hnutí byl v první řadě anglikánský duchovní a křesťanský teolog John Wesley (1703 – 1791).

Vznik metodismu

John Wesley vždy chápal metodismus jako misii uvnitř anglikánské církve. Typickou systematičnost, podle níž dostalo celé hnutí název, můžeme najít u Zuzany Wesleyové, jeho matky. Ta měla pro každé ze svých dětí vyhrazen čas v týdnu k osobnímu hovoru. Během svých studií na Oxfordu se Wesley spolu s přáteli rozhodl scházet k četbě nového zákona v původním jazyce. Skupinka dostala hanlivý název „svatý klub“. Mladý Wesley horlil pro konání dobrých skutků a prohlubování zbožného života. Tato horlivost ho přivedla též, jako ordinovaného faráře, do Savannah v anglické kolonii Georgii. Zde si svými přísnými požadavky znepřátelil své farníky a po tomto neúspěchu se vrací zpět do Anglie. Komentuje to slovy „jel jsem obracet na víru indiány, kdo však obrátí mne?“ Při svém návratu se setkává s členy ochranovské jednoty bratrské, kteří jej zásadním způsobem ovlivnili. Ve středu 24. května 1738, asi v 20:45, byl Wesley ve společenství v ulici Aldersgate. Během četby Lutherovy předmluvy k Epištole k Římanům, právě když předčítali oddíl, v němž popisuje změnu, kterou Bůh působí v srdci prostřednictvím Krista, dospěl Wesley k osobní víře v Krista a hlubšímu pochopení učení reformace. Do té doby byla jeho teologie spíš teologií dobrých skutků, od té doby teologii víry, která vyústí do činění dobrých skutků. Znamená to kompletní změnu jeho teologie, obrat v životě i nové nasměrování celého hnutí. Wesley se krátce poté vydává přes Holandsko do Ochranova (německy Herrnhut). Zde je několik dní hostem jednoty bratrské. Podrobně si zaznamenává obsah kázání, osobní svědectví řady lidí, sborové zřízení a praxi sborového života, kterou pak v mnohém převzal pro své sbory. Hnutím můžeme metodismus nazývat od čtyřicátých letech 18. století. Vzniká působením nejen Johna Wesleye a jeho bratra Charlese, ale i dalších kazatelů a misionářů, kteří cestují po Británii a Irsku, kážou a následně zakládají náboženská společenství pro duchovní rozvoj věřících. Tato společenství existují po celé Anglii, Skotsku, Walesu a Irsku ještě předtím, než se metodismus rozšířil do dalších anglicky mluvících států a do celého světa. Typickým rysem metodismu byla sociální práce (navštěvování nemocných, pomoc chudým) ale i spoléhání na Boží moc a moc modlitby. John Wesley upravil r. 1784 pro potřeby amerických společenství 24 článků víry anglikánské církve, později američtí metodisté přidali 25 článek o nezávislosti nového státu a r. 1939 byl přidán ještě nečíslovaný článek o posvěcení.

Metodismus v Čechách

Metodismus v Čechách vznikl působením česky mluvících misionářů metodistické církve z Texasu. Kazatelé byli motivováni myšlenkou, že metodismus vděčí právě českým zemím jako kolébce jednoty bratrské mnoho za to, že John Wesley uvěřil působením ochranovských misionářů, a že by těmto zemím měli splatit svůj dluh. V roce 1920 byl vyslán Josef Dobeš do Prahy a byly dohodnuty tři oblasti působení: zvěstování evangelia, šíření křesťanské literatury a rozvinutí sociální práce. Lidé, kteří uvěřili při shromážděních konaných nejprve ve stanech, byli nejprve vyzýváni, aby se připojili k některé ze stávajících evangelických církví. Někteří se ale přihlásili k členství v církvi metodistické, a tak bylo v roce 1921 založeno několik sborů.

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace