V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Farmakognozie

Z Multimediaexpo.cz

Farmakognozie (řec. „farmakon“ = léčivo, „gnosis“ = poznání) je farmaceutická disciplína, která se zabývá popisem léčiv přírodního původu (nejčastěji rostlinného), jejich získáváním, zpracováním, uchováváním a medicínským využitím. Přírodní suroviny se ve farmakognozii označují jako drogy. Dále popisuje chemické složení drog (fytochemie), tedy obsah účinných látek a biosyntézu. Zabývá se i účinky drog a jejich účinných látek na organismus.

Obsah

Přírodní látky

Látky získávané ze surovin přírodního původu se rozdělují na primární a sekundární, podle svého zapojení do metabolismu.

Primární látky

Jedná se o látky zapojené do základního metabolismu živin a plnící základní stavební funkce:

Sekundární látky

Jedná se o produkty tzv. sekundárního metabolismu. Mají různou funkci, např. obrannou, často může jít i o odpadní produkty metabolismu. Mnohy není jejich význam pro organismus, který tyto látky tvoří, objasněn. Mezi sekundární metabolity patří např.:

Související články

Externí odkazy