Dovolená : 19. červenec 2024 — 11. srpen 2024
Holidays : 19 July 2024 — 11 August 2024
Vacaciones : 19 de julio 2024 — 11 de agosto 2024

Příroda

Z Multimediaexpo.cz

Další významy jsou uvedeny v článku: Příroda (rozcestník).

Příroda (nazývaná také hmotný svět nebo přírodní svět), je veškerá hmota a energie a to hlavně v základní, člověkem neovlivněné formě. Příroda je předmětem vědeckých studií.

Obsah

Rozdělení přírody

Fyzikální

Podle toho, jaké fyzikální zákonitosti jsou určující pro popis sledované části přírody se používá označení:

  • Makrosvět – Jako makrosvět se označuje ta část přírody, v níž platí zákonitosti klasické fyziky. Jde o svět, který je svými rozměry pochopitelný a pozorovatelný lidskými smysly. Makrosvět lze obvykle zařadit do rozměrů od tisícin milimetru po miliony kilometrů. Kromě běžných těles vyskytujících se v našem okolí lze do makrosvěta zařadit např. planety.
  • Mikrosvět – Jako mikrosvět se označuje ta část přírody, která se zabývá složením hmoty v měřítcích menších než (přibližně) 10-8 cm, tedy na atomární a subatomární úrovni. Tento svět není přímo pozorovatelný lidskými smysly. Zákonitosti klasické fyziky zde neplatí a je nutno používat aparát kvantové fyziky. Do mikrosvěta patří např. atomy a elementární částice, kterými se zabývá fyzika částic.
  • Megasvět – Jako megasvět se označuje ta část přírody, která se zabývá strukturou vesmíru ve velkých rozměrech (řádově v měřítcích 106 světelných let a větších). Na takových rozměrech je nutno zákonitosti klasické fyziky nahradit obecnou teorií relativity. Do megasvěta spadá např. studium vývoje vesmíru, kterým se zabývá kosmologie.

Ekologické

  • Živá příroda – zahrnuje všechny živé organismy ve vesmíru - tj bakterie a jiné mikroorganismy, houby, rostliny a živočichy
  • Neživá příroda – zahrnuje všechnu neživou materii (tedy vše ostatní co nespadá pod pojem živé přírody,což jsou tedy horniny a nerosty, půda, voda, vzduch, světlo a teplo pocházející ze slunce.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Příroda