Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Fluorid antimoničný

Z Multimediaexpo.cz


Fluorid antimoničný je sloučeninou antimonu a fluoru, jeho chemický vzorec je SbF5. Za normálních podmínek to je bezbarvá kapalina. Má velmi silné korozivní účinky a je toxická. S vodou reaguje za vzniku plynného fluorovodíku. Fluorid antimoničný je součástí kyseliny fluoroantimoničné, která je nejsilnější známou kyselinou o 100% koncentraci.

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.