Fluorovodík

Z Multimediaexpo.cz


Fluorovodík, systematicky fluoran, je za normální teploty bezbarvý, jedovatý plyn. Vzniká přímým slučováním vodíku s fluorem: Je to jediný halogenovodík, ve kterém je iontová vazba (elektronegativita fluoru je 4,0, vodíku 2,1).

H2 + F2 → 2HF

za vývoje tepla (exotermní reakce). Průmyslově se vyrábí rozkladem minerálu fluoritu (kazivce) (fluoridu vápenatého) kyselinou sírovou za vysoké teploty (okolo 250 °C):

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF.

Snadno se rozpouští ve vodě na bezbarvý, silně žíravý roztok kyseliny fluorovodíkové. Fluorovodík je silně žíravý a při styku s kůží nebo sliznicemi působí velmi bolestivé a špatně se hojící rány.

Použití

Fluorovodík se používá při výrobě hliníku a uranu a v organické syntéze zejména při výrobě umělých hmot ( například teflonu) a chladicích směsí freonů.

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.  


Fluoridy s prvkem v oxidačním čísle I.

Fluorid stříbrný (AgF) • Fluorid hlinný (AlF) • Fluorid zlatný (AuF) • Fluorid borný (BF) • Fluorid chlorný (ClF) • Fluorid bromný (BrF) • Fluorid jodný (IF) • Fluorid cesný (CsF) • Fluorid měďný (CuF) • Fluorid rtuťný (Hg2F2) • Fluorid draselný (KF) • Fluorid lithný (LiF) • Fluorid rubidný (RbF) • Fluorid thallný (TlF) • Fluorid thorný (ThF) • Fluorid sodný (NaF) • Fluorovodík (HF)