Fluoridy

Z Multimediaexpo.cz

Fotografie tablet fluoridu sodného.

Fluoridy jsou soli kyseliny fluorovodíkové (HF). Jedná se převážně o iontové sloučeniny, které v molekule obsahují anion F.

Obsah

Toxicita

Požitím ve vodě rozpustných fluoridů (např. fluoridu sodného), anorganických solí kyseliny fluorovodíkové, může dojít k těžkému poškození trávícího traktu a jater. Toxický účinek těchto solí se vysvětluje tím, že fluoridy váží kationty vápníku (Ca2+). Příznakem otravy jsou slinění, prudké bolesti břicha, zvracení a průjem, při delší expozici také třes a křeče. Špatným znamením je rozšíření zornic, obrny, poruchy dýchání a srdeční činnosti způsobené vázáním vápenatých kationtů. Kromě poškození jater může dojít i k poškození ledvin. Existuje také tzv. chronická otrava fluoridy, která se projevuje bolestmi a poškozením kostí a poškozením zubů (bílé skvrny na zubech způsobené nadměrným užíváním dentálních fluoridových přípravků, jako jsou tablety nebo gely). Jako první pomoc podáme okamžitě po otravě půl litru mléka nebo vodnou suspenzi uhličitanu vápenatého. Snažíme se vyvolat zvracení; došlo-li však k otravě více než před půlhodinou, zvracení již nevyvoláváme. Protože se vodné roztoky fluoridových aniontů mohou vstřebávat kůží, při potřísnění ihned pokožku důkladně opláchneme.

Další nepříznivé efekty na lidské zdraví

Poslední výzkumy zjistily korelaci mezi stupněm zvápnění šišinky a stupněm rozpadu fluoridu ve žláze. Výzkum prováděný doktorkou Jennifer Anne Luke z university v Surrey prokázal, že „fluorid se snadno akumuluje lidské šišince“[1][2] a také že „lidská šišinka obsahuje největší koncentraci fluoridu v těle“.[3] Existují názory, že fluoridy jsou příčinou nemocí štítné žlázy[4], či že konzumace fluoridů může vést k takzvanému Downovu syndromu[5] nebo také ke zlomeninám kostí[6].[7]

Užívání

Díky svému příznivému vlivu na lidský chrup je fluorid sodný přidáván do většiny zubních past. Pro lepší remineralizaci zubní skloviny jsou vyráběny speciální přípravky (např. fluoridové gely a tablety). Avšak jejich nepřiměřené dávkování může způsobit zubní fluorózu. V České republice se objevuje jen velmi výjimečně.

Související články

YouTube

The Fluoride Deception: an interview with Christopher Bryson (anglicky)
Still think Fluoride is good for you?! Watch this...(anglicky)


Reference

  1. http://www.icnr.com/jluke/fluoridedeposition.html
  2. http://www.fluoridealert.org/health/pineal/
  3. http://www.fluoridealert.org/health/pineal/luke-1997.html
  4. http://www.fluoridealert.org/health/thyroid/
  5. Whiting P., McDonagh M., Kleijnen J. (2001) Association of Down's syndrome and water fluoride level: a systematic review of the evidence BMC Public Health 1: Art. No. 6.
  6. Demos L. L., Kazda H., Cicuttini F. M., Sinclair M. I., Fairley C. K. (2001). Water fluoridation, osteoporosis, fractures - recent developments. Australian Dental Journal, 46 (2): 80-87.
  7. Harrison, P. T. C. (2005) Fluoride in water: A UK perspective. Journal of Fluorine Chemistry, 126 (11-12): 1448-1456.

Externí odkazy