Fylit

Z Multimediaexpo.cz

Výbrus fylitu

Fylit je metamorfovaná hornina, která vznikla čátečnou přeměnou jílových usazených hornin, především břidlice. Má břidličnatou strukturu, tj. má rovnoběžné uspořádání částic. Díky své břidličnatosti se velmi dobře štípe (a to deskovitě) a používá se jako střešní krytina.

Složení fylitu

Fylit je složen hlavně ze sericitu, chloritu, křemene (SiO2), albitu (NaAlSi3O8, živec sodný) a z tmavé slídy - biotitu. Příměs chloritu způsobuje šedozelenou barvu horniny, sericit fylitu dodává hedvábný lesk, kterým jej odlišujeme od sedimentárních jílových břidlic. Podle velikosti částic je fylit jemně zrnitý.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Fylit