13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Grafit

Z Multimediaexpo.cz


Grafit (A. G. Werner, 1789), chemický vzorec C, je šesterečný nebo klencový minerál. Název pochází z řeckého grafein - psáti. Patří mezi nekovové minerály. Starší název pro grafit je tuha.

Obsah

Vznik

Tvoří pigment ve vápencích a jílovitých břidlicích. Ložiska grafitu vznikají při přeměně usazených hornin ze zbytků organických látek a tvoří vrstvy nebo čočkovitá tělesa v rulách, svorech, fylitech nebo mramorech. Může být také magmatického původu - nalézá se v pegmatitech.

Morfologie

Tvoří šupinky, ploténky, sférické agregáty, zemité výplně. Krystaly se vyskytují v přírodě vzácně, mají tvar hexagonálních tabulek.

Vlastnosti

  • Fyzikální vlastnosti: Píše po papíře, otírá se o prsty (má tvrdost 1), na omak mastný, hustota 2,1 - 2,3 g/cm³ (kolísá vlivem přimíšenin), štěpnost dokonalá podle 0001, lom nerovný. Bod tání je cca 3 000 °C, dobře vede elektrický proud.
  • Optické vlastnosti: Barva: černá, tmavě až ocelově šedá. Vryp je tmavě ocelově šedý a lesklý. Průhlednost: neprůhledný. Lesk: kovový až matný
  • Chemické vlastnosti: Tvořen uhlíkem s příměsemi H, N, CO2, CH4, SiO2 aj. V kyselinách nerozpustný, reaguje pouze s HNO3 při povaření.

Využití

Díky vlastnostem je velmi široké. Z běžných předmětů ho nalezneme v tužkách, tzv. uhlíky jsou součástí elektromotorů různých domácích spotřebičů (mixér, automatická pračka, vysavač aj.)
Grafitové tyče slouží pro řízení reakcí v jaderných reaktorech.
V metalurgickém průmyslu se vzhledem k jeho značné tepelné odolnosti z něho vyrábějí tavicí kelímky, vyzdívky nístěje vysoké pece, jako separátor slouží na vymazávání slévárenských forem.
Z grafitu se vyrábějí elektrody pro elektrolytickou výrobu hliníku nebo křemíku, elektrody do obloukových pecí na výrobu ocele.
Slouží také jako součást suchých i olejových maziv (grafitová vazelína).

Naleziště

V Česku:

Svět:

  • Německo – v okolí Pasova magmatická ložiska, v pohoří Harz metamorfní ložiska;
  • USA – státy Alabama, New Jersay, New York;
  • Rusko – tunguzská oblast na Sibiři;
  • Kanada – provincie Québec žilná ložiska;
  • Šrí Lanka – žilná ložiska;
  • Madagaskar – metamorfní ložiska;
  • a další

Související články

Externí odkazy


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Graphite