Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Fyzika částic

Z Multimediaexpo.cz

Fyzika částic (též částicová fyzika) je oblast fyziky, která se zabývá částicemi. V širším smyslu do částicové fyziky patří např.:

Obvykle (a ve fyzikální literatuře je to běžnější) je částicová fyzika chápána v užším smyslu jako obor, který se zabývá studiem elementárních částic. Je-li třeba zdůraznit tento význam, hovoří se o fyzice elementárních částic.

Související články

  • Částice
  • CERN - Evropská laboratoř pro fyziku elementárních částic