V pátek 26. dubna 2024 začala naše nová
a velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte rychle soutěžit o lákavé ceny !!

Molekulová fyzika

Z Multimediaexpo.cz

Molekulová fyzika (též molekulární fyzika) je část fyziky, která zkoumá látky na úrovni atomů a molekul a vlastnosti látek bezprostředně vycházející z jejich struktury. Snaží se najít vztahy mezi makroskopickým chováním látky na základě vzájemného působení a pohybu velkého množství částic, ze kterých se látky skládají. Molekulová fyzika využívá metody teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Poznatky molekulové fyziky se uplatňují především při vysvětlování stavů těles a látek (pevné, kapalné, plynné, plazma) a při vysvětlování termodynamických dějů v termice. Molekulová fyzika se nezabývá stavbou atomu, tou se zabývá atomistika.

Veličiny molekulové fyziky

Relativní atomová hmotnost - Atomová hmotnostní konstanta - Relativní molekulová hmotnost - Avogadrova konstanta - Látkové množství - Molární hmotnost - Molární objem - Objemová hustota částic - Střední kvadratická rychlost - Tepelná kapacita

Související články

Externí odkazy