Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Gametofyt

Z Multimediaexpo.cz

Mechy mají gametofyt velmi rozvinutý. Gametofyt je na tomto obrázku celá mechová rostlinka, včetně lístků (fyloidy) a lodyžky. I primitivní kořeny (zvané rhizoidy) jsou gametofyt. Pouze štět a tobolka (tedy orgány sloužící k rozmnožování) jsou sporofyt.

Gametofyt je haploidní stadium rostlin, které procházejí životním cyklem zvaným rodozměna. Je charakteristický tím, že každá tělní buňka obsahuje pouze jednu sadu chromozomů. Haploidní rostlina (gametofyt) produkuje gamety prostou mitózou. Dvě takové gamety (z dvou jedinců stejného druhu, nebo obě z jednoho jedince) splývají, přičemž vzniká diploidní zygota, z níž se vyvíjí diploidní (zpravidla mnohobuněčný) organismus, který označujeme jako sporofyt. U mechů je gametofyt velmi dobře známý - je to celá zelená část rostliny (lodyžka, fyloidy) a rhizoidy. Sporofyt pouze vyrůstá na gametofytu a je na něm plně závislý (je jím vyživován). U kapraďorostů gametofyt - zvaný prokel - vyroste z výtrusu. Vajíčka a spermatozoidy po oplození vytváří zelenou rostlinu (tedy sporofyt). U ostatních rostlin je gametofyt většinou velmi malý (např. u kapraďorostů) a u krytosemenných dokonce redukovaný na samičí megagametofyt (vajíčko) a mikrogametofyt (pyl a pylová láčka).

Související články

Reference