Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Mechorosty

Z Multimediaexpo.cz


Mechorosty jsou primitivní vyšší rostliny, které ještě nemají vytvořená pravá vodivá pletiva. Jejich těla mají charakter stélky, která je buď rozlišená na rhizoidy, kauloid a fyloidy, nebo je lupenitá (známe i přechody mezi oběma formami). Na systematické zařazení a vnitřní členění mechorostů existuje mnoho odlišných názorů, v minulosti byly považovány za jediné oddělení Bryophyta. Dnes převažuje názor, že se skupina (nadoddělení) mechorostů rozpadá na tři oddělení: hlevíky, játrovky a mechy.

Obsah

Charakteristika

Mechorosty jsou zelené rostliny nižšího vzrůstu (nejvyšším zástupcem je novoguinejský mech druhu Dawsonia superba, dorůstající výšky až 70 cm). Ekologicky jsou vázané zejména na stanoviště s vysokou a vyšší vzdušnou vlhkostí, některé jsou vyloženě vodní (např. Platihypidium riparioides) a menší počet druhů osidluje i xerotermní biotopy (např. Polytrichum piliferum).

Rodozměna

Patří mezi výtrusné rostliny a na rozdíl od ostatních vyšších rostlin je v jejich životním cyklu dominantní životní formou haploidní gametofyt. Gametofyt vyrůstá z haploidního výtrusu (spora) jako tzv. prvoklíček (protonema), který doroste v mechovou rostlinku (gametofor); ta nese pohlavní orgány (gametangia): samčí pelatky (antheridia) a samičí zárodečníky (archaegonia). Oplození vyžaduje vodní prostředí - samčí gamety jsou aktivně pohyblivé biciliátní spermatozoidy (dvoubičíkaté spermatické buňky). Z diploidní zygoty se vyvíjí sporofyt, který je v drtivé většině případů závislý na gametofytu, ze kterého vyrůstá a který ho také vyživuje (výjimkou je např. zelený sporofyt mechu druhu Buxbaumia viridis). Jinak převážně nezelený sporofyt je tvořen štětem (seta) a tobolkou (capsula), kde dochází k meiotickému dělení a následně k tvorbě haploidních výtrusů), které slouží k rozšiřování rostlinek na větší vzdálenosti a po čase z nich klíčí nový gametofyt. Mechorosty jsou schopné i vegetativního rozmnožování. Děje se tak především odlomením různých částí stélky, nebo prostřednictvím mnohobuněčných propagulí, tzv. množilek (gemy).

Význam

Význam mechorostů tkví hlavně v zadržování vody a tak bránění povodním. Dalšími funkcemi jsou ochrana proti erozi, tvorba humusu a vznik rašeliny (hnojivo, palivo, léčebné využití).

Systém mechorostů

Hlevíky (Anthocerotophyta)

 • Anthocerotaceae
 • Notothyladaceae

Játrovky (Marchantiophyta)

 • Haplomitriopsida
  • Haplomitriales
   • Haplomitriaceae
  • Treubiales
   • Treubiaceae
 • Jungermanniopsida
  • Fossombroniales
   • Fossombroniaceae
   • Pelliaceae
  • Metzgeriales
   • Aneuraceae
   • Metzgeriaceae
   • Pallavicianiaceae
  • Lepicoleales
   • Ptilidiaceae
   • Trichocoleaceae
  • Jungermanniales
   • Antheliaceae
   • Calypogeiaceae
   • Cephaloziaceae
   • Cephaloziellaceae
   • Geocalycaceae
   • Gymnomitriaceae
   • Jungermanniaceae
   • Lepidoziaceae
   • Lphoziaceae
   • Plagiochilaceae
   • Pseudolepicoleaceae
   • Scapaniaceae
  • Porellales
   • Jubulaceae
   • Lejeuneaceae
   • Porellaceae
  • Radulales
   • Radulaceae
 • Marchantiopsida
  • Blasiales
   • Blasiaceae
  • Marchantiales
   • Aytoniaceae
   • Conocephalaceae
   • Lunulariaceae
   • Marchantiaceae
   • Targioniaceae
  • Ricciales
   • Ricciaceae

Mechy (Bryophyta)

 • Sphagnopsida
  • Sphagnales
   • Sphagnaceae
 • Andreaeopsida
  • Andreaeales
   • Andreaeaceae
 • Polytrichopsida
  • Buxbaumiales
   • Buxbaumiaceae
  • Diphysciales
   • Diphysciaceae
  • Polytrichales
   • Polytrichaceae
  • Tetraphidales
   • Tetraphidaceae
 • Bryopsida
  • Archidiales
  • Bryales
   • Aulacomniaceae
   • Bartramiaceae
   • Bryaceae
   • Sítozubkovité (Cinclidiaceae)
   • Meesiaceae
   • Mniaceae
   • Plagiomniaceae
   • Schistostegaceae
  • Dicranales
  • Encalyptales
   • Encalyptaceae
  • Funariales
   • Disceliaceae
   • Funariaceae
  • Grimmiales
  • Hedwigiales
   • Hedwigiaceae
  • Hookeriales
   • Hookeriaceae
  • Hypnales
   • Amblystegiaceae
   • Brachytheciaceae
   • Entodontaceae
   • Hylocomiaceae
   • Hypnaceae
   • Leskeaceae
   • Plagiotheciaceae
   • Pterigynandraceae
   • Rhytidiaceae
   • Thuidiaceae
  • Leucodontales
   • Fontinalaceae
   • Leucodontaceae
   • Neckeraceae
  • Orthotrichales
   • Orthotrichaceae
  • Pottiales
  • Splachnales
   • Splachnaceae
  • Timmiales
   • Timmiaceae


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Mechorosty